Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Vận dụng 1 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua xoài như Hình 6.5.

Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua

a) Phần hướng dẫn làm kem sữa chua xoài gồm 7 bước là một thuật toán. Em hãy xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán làm kem sữa chua xoài.

b) Em hãy dùng sơ đồ khối để thể hiện thuật toán đó.

Lời giải:

a) Đầu vào: xoài, sữa chua, mật ong

Đầu ra: kem sữa chua xoài.

b) Sơ đồ khối của thuật toán: 

Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua

Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: