Em hãy mô tả thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Vận dụng 2 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy mô tả thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ theo hai cách: liệt kê các bước và sơ đồ khối.

Lời giải:

a) Mô tả thuật toán theo cách liệt kê các bước:

1. Nhập giá trị a, giá trị b, giá trị c.

2. Tổng ← a + b + c.

3. Trung bình cộng ← Tổng : 3

4. Thông báo giá trị Trung bình cộng.

b) Sơ đồ khối của thuật toán:

Em hãy mô tả thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: