X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Top 50 câu hỏi trắc nghiệm Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (có đáp án)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với 50 câu hỏi trắc nghiệm Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường Giáo dục công dân 11 mới nhất được biên soạn bám sát chương trình Giáo dục công dân 11 giúp các bạn học tốt môn Giáo dục công dân hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (có đáp án)

Câu 1:

 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

A. Bảo tồn đa dạng sinh học.

B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

C. Nâng cao chất lượng môi trường.

D. Bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Khai thác nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

B. Sử dụng hợp lí tài nguyên.

C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường.

D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải.

Xem lời giải »


Câu 3:

Một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường.

B. Tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật.

C. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải.

D. Bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một trong những phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

A. xây dựng nếp sống vệ sinh.

B. đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

C. ban hành các chính sách bảo vệ môi trường.

D. thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Xem lời giải »


Câu 6:

Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?

A. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định.

B. Chôn chất thải độc hại vào đất.

C. Đốt các loại chất thải.

D. Tái chế, sử dụng các loại chất thải.

Xem lời giải »


Câu 7:

Nhà nước quy định mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê là nhằm

A. hạn chế sử dụng tài nguyên.

B. sử dụng hợp lí tài nguyên.

C. sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

D. ngăn chặn khai thác tài nguyên.

Xem lời giải »


Câu 8:

Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của

A. Đảng và nhà nước ta.

B. các cơ quan chức năng.

C. mọi công dân, cơ quan, tổ chức.

D. thế hệ trẻ.

Xem lời giải »


Câu 9:

Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm mục đích

A. tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

B. xử phạt các hành vi vi phạm môi trường.

C. xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân.

D. thực hiện vai trò quản lí của Nhà nước đối với môi trường.

Xem lời giải »


Câu 10:

Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm.

B. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt.

C. Dùng điện để đánh bắt thủy sản.

D. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 11:

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây?

A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia.

B. Bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật.

D. Mở rộng diện tích rừng.

Xem lời giải »


Câu 12:

Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất?

A. Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt.

B. Chôn chất thải hữu cơ để làm phân bón.

C. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu.

D. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng.

Xem lời giải »


Câu 13:

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương

A. giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia.

B. bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. mở rộng diện tích rừng.

D. ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật.

Xem lời giải »


Câu 14:

Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh.

B. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng.

C. phá hoại tài nguyên, môi trường.

D. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 15:

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

A. chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí.

B. giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nước.

C. ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên.

D. cấm các hoạt động khai thác tài nguyên.

Xem lời giải »


Câu 16:

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

A. chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí.

B. giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nước.

C. ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên.

D. cấm các hoạt động khai thác tài nguyên.

Xem lời giải »


Câu 1:

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là gì?

A. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụng.

B. Ngăn cấm các hoạt động có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường.

C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

D. Đưa công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 2:

Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bảo vệ môi trường?

A. Quản lí chất thải.

B. Phòng, ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

C. Khai thác gỗ bừa bãi.

D. Phân loại rác.

Xem lời giải »


Câu 3:

Cơ sở sản xuất A đã xây dựng dây chuyền xử lí rác thải bằng công nghệ hiện đại. Việc làm này là

A. áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí rác thải.

B. chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

C. đổi mới trang thiết bị sản xuất.

D. tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 4:

Biện pháp nào dưới đây góp phần bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm?

A. Chăm sóc chúng thật tốt khi nuôi nhốt làm cảnh.

B. Thả động vật lại môi trường sống của chúng.

C. Tổ chức nuôi nhốt các động vật hoang dã, quý hiếm.

D. Thu mua những động vật hoang dã, quý hiếm.

Xem lời giải »


Câu 5:

Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây?

A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép.

B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. Bảo vệ rừng đầu nguồn.

D. Mở rộng diện tích rừng.

Xem lời giải »


Câu 6:

Chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước cho nhân dân nhằm thực hiện mục đích nào dưới đây?

A. Chấm dứt tình trạng khai thác rừng bừa bãi.

B. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên rừng.

C. Quản lí, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả.

D. Mở rộng diện tích rừng.

Xem lời giải »


Câu 7:

Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hằng ngày. Việc làm này nhằm

A. xây dựng tinh thần đoàn kết.

B. xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ.

C. phuy sức mạnh tập thể trong bảo vệ môi trường.

D. đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 8:

Hiện nay, một số hộ dân sống ở miền núi vùng cao đã và đang nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trong những chiếc lồng, cũi sắt để làm cảnh. Nếu em gặp cảnh tượng trên, em sẽ làm gì ?

A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.

B. Khuyên họ chăm sóc chúng thật tốt.

C. Khuyên họ mang nộp cho cơ quan kiểm lâm.

D. Thu mua chúng để kinh doanh.

Xem lời giải »


Câu 9:

Giả sử em là giám đốc công ty hóa chất X, mà chất thải do công ty em sản xuất ra rất độc hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu đầu tư hệ thống xử lí chất thải thì sẽ làm giảm lợi nhuận, em chọn cách xử lí nào dưới đây?

A. Chấm dứt sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường.

B. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải.

C. Vẫn tiếp tục sản xuất, không quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường.

D. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải nhưng không hoạt động.

Xem lời giải »


Câu 10:

Nếu phát hiện một cơ sở sản xuất ở địa phương có hành vi xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lí ra môi trường, em sẽ

A. thông báo cho nhân dân địa phương biết việc làm của cơ sở sản xuất.

B. thông báo cho chính quyền địa phương.

C. nói cho bố mẹ biết.

D. coi như không biết việc làm đó của cơ sở sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 11:

Nếu bắt gặp một bạn đổ rác không đúng nơi quy định trong nhà trường, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Nhắc nhở, góp ý và hướng dẫn bạn đổ rác đúng nơi quy định.

B. Không quan tâm vì đó là việc của nhà trường.

C. Thông báo với thầy cô giáo để thầy cô phạt.

D. Báo với công an.

Xem lời giải »


Câu 12:

Giả sử em nhìn thấy một ô tô đang vận chyển động vật quý hiếm đi tiêu thụ, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Không quan tâm vì đó là việc của cơ quan kiểm lâm.

B. Báo với cơ quan kiểm lâm.

C. Lặng lẽ theo dõi việc làm của họ.

D. Ngăn chặn không cho họ vận chuyển.

Xem lời giải »


Câu 13:

Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sau khi ăn uống xong, H nhanh nhẹn nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau đó ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm của H?

A. Là việc làm bình thường không cần quan tâm.

B. Là việc làm cần được khuyến khích vì có ý thức bảo vệ môi trường.

C. Là việc làm thực hiện đúng quy định về vệ sinh nơi công cộng.

D. Là việc làm cần phê phán vì làm hủy hoại môi trường.

Xem lời giải »


Câu 14:

Thấy bạn A rửa tay bằng xà phòng tuy nhiên để nước chảy đầy chậu và tràn ra ngoài, em sẽ chọn cách ứng xử nào khi chứng kiến việc làm của A?

A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của bạn.

B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng hợp lí nguồn nước.

C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều.

D. Thông báo với thầy cô giáo chủ nhiệm.

Xem lời giải »


Câu 15:

Khi phát hiện nhà máy sản xuất phân đạm xả nước thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy, em sẽ làm gì?

A. Lờ đi, coi như không biết.

B. Báo cho cơ quan công an.

C. Ngăn chặn việc xả thải ra môi trường.

D. Đến gặp giám đốc nhà máy để đe dọa.

Xem lời giải »


Câu 16:

Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì?

A. Không can thiệp, vì đó là việc làm bình thường.

B. Nhắc nhở, góp ý với họ phải dọn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook.

D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên.

Xem lời giải »


Câu 1:

Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là

A. môi trường.

B. sinh thái.

C. khí quyển.

D. không khí.

Xem lời giải »


Câu 2:

Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật là

A. môi trường.

B. ô nhiễm môi trường.

C. thành phần môi trường.

D. khí quyển.

Xem lời giải »


Câu 3:

Sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và sinh vật là

A. sự cố môi trường.

B. ô nhiễm sinh thái.

C. ô nhiễm môi trường.

D. suy thoái môi trường.

Xem lời giải »


Câu 4:

Những tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của tự nhiên gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng là 

A. sự cố môi trường.

B. ô nhiễm sinh thái.

C. ô nhiễm môi trường.

D. suy thoái môi trường.

Xem lời giải »


Câu 5:

Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là 

A. khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

B. ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.

C. cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường.

D. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

Xem lời giải »


Câu 6:

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

A. xây dựng nếp sống vệ sinh.

B. đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

C. ban hành các chính sách bảo vệ môi trường.

D. thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.

C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Xem lời giải »


Câu 8:

Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?

A. Thu gom, phân loại, xử lí chất thải đúng nơi quy định.

B. Chôn chất thải độc hại vào đất.

C. Đốt các loại chất thải độc hại.

D. Vứt rác bừa bãi.

Xem lời giải »


Câu 9:

Nhà nước quy định mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê là nhằm

A. hạn chế sử dụng tài nguyên.

B. sử dụng hợp lí tài nguyên.

C. sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt. 

D. ngăn chặn khai thác tài nguyên.

Xem lời giải »


Câu 10:

Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết hiệu quả nhất?

A. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ.

B. Vấn đề dân số trẻ.

C. Chống ô nhiễm môi trường.

D. Đô thị hoá và việc làm.

Xem lời giải »


Câu 11:

Cách xử lí rác có thể hạn chế gây ô nhiễm môi trường là

A. đốt và xả khí lên cao.

B. chôn sâu.

C. đổ tập trung vào bãi rác.

D. phân loại và tái chế.

Xem lời giải »


Câu 12:

Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững là

A. mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

B. phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. ý nghĩa của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

D. vai trò của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xem lời giải »


Câu 13:

Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?

A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.

B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

C. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.

Xem lời giải »


Câu 14:

Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là

A. không được khai thác với bất kì lí do gì để bảo tồn.

B. cho tư nhân khai thác tiết kiệm để tăng tính hiệu quả.

C. khai thác bao nhiêu cũng được, miễn là nộp thuế, trả tiền thuê một cách đầy đủ.

D. sử dụng một cách hợp lí, tiết kiệm và nộp thuế hoặc trả tiền thuê để phát triển bền vững.

Xem lời giải »


Câu 15:

Phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xem là hai yếu tố:

A. tồn tại độc lập

B. song song tồn tại.

C. không thể tách rời.

D. tác động ngược chiều.

Xem lời giải »


Câu 16:

Những sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất được gọi là:

A. rác thải.

B. quá trình tái chế.

C. phế liệu.

D. nguyên liệu loại hai.

Xem lời giải »


Câu 17:

Ngày môi trường thế giới là ngày nào sau đây?

A. 5-6.

B. 6-5.

C. 31- 5.

D. 1-12.

Xem lời giải »


Câu 18:

Nội dung nào sau đây không thuộc về mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

A. Sử dụng hợp lí tài nguyên.

B. Bảo tồn đa dạng sinh học.

C. Nâng cao chất lượng môi trường.

D. Giáo dục ý thức trách nhiệm cho nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 19:

Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường là

A. mục tiêu.

B. thực trạng.

C. phương hướng.

D. ý nghĩa.

Xem lời giải »


Câu 20:

Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên môi trường cho toàn dân là

A. mục tiêu.

B. thực trạng.

C. phương hướng.

D. ý nghĩa.

Xem lời giải »


Câu 21:

Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực là

A. mục tiêu.

B. thực trạng.

C. phương hướng.

D. ý nghĩa.

Xem lời giải »


Câu 22:

Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên là

A. mục tiêu.

B. thực trạng.

C. phương hướng.

D. ý nghĩa.

Xem lời giải »


Câu 1:

Đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường thì việc khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên, áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác tài nguyên là

A. mục tiêu.

B. thực trạng.

C. phương hướng.

D. ý nghĩa.

Xem lời giải »


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên.

B. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng đang bị thu hẹp.

C. Buông lỏng quản lí tài nguyên môi trường.

D. Môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nặng nề.

Xem lời giải »


Câu 3:

Nhà máy X không áp dụng công nghệ xử lí rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách

A. khoa học và công nghệ.

B. tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. bảo vệ và phát triển tài nguyên.

D. bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức

A. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

B. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

D. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.

Xem lời giải »


Câu 5:

F năm nay 19 tuổi, trong một lần bất cẩn và dù đã cố gắng dập lửa nhưng F đã để lửa cháy thiêu rụi 2ha rừng trong lúc giúp gia đình tự ý đốt rừng làm nương làm rẫy. Trong trường hợp này ai là người vi phạm chính sách bảo vệ rừng?

A. Không ai vi phạm.

B. Chỉ bạn F vi phạm.

C. Cha mẹ bạn F.

D. Gia đình bạn F và bạn F vi phạm.

Xem lời giải »


Câu 6:

Nguyên nhân chính nào sau đây làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng?

A. Nông nghiệp thâm canh cao nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu

B. Nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông, biển mà chưa qua xử lí.

C. Giao thông vận tải đường thuỷ phát triển, lượng xăng dầu, chất thải trên sông nhiều.

D. Việc khai thác dầu khí ở ngoài thềm lục địa và các sự cố tràn dầu trên biển.

Xem lời giải »


Câu 7:

Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách nào sau đây?

A. Đẩy mạnh thâm canh, bảo vệ vốn rừng.

B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí.

C. Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất.

D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông – lâm nghiệp.

Xem lời giải »


Câu 8:

Trong các biện pháp dưới đây, đâu là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học?

A. Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ.

B. Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

C. Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng.

D. Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.

Xem lời giải »


Câu 9:

Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là biện pháp nào dưới đây?

A. Cấm không được khai thác và xuất khẩu gỗ.

B. Nhập khẩu gỗ từ các nước để chế biến.

C. Giao đất giao rừng cho nông dân.

D. Trồng mới 5 triệu ha rừng cho đến năm 2010.

Xem lời giải »


Câu 10:

Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải áp dụng biện pháp nào sau đây?

A. Duy trì diện tích rừng ít nhất là như hiện nay.

B. Nâng diện tích rừng lên khoảng 14 triệu ha.

C. Đạt độ che phủ rừng lên trên 50%.

D. Nâng độ che phủ rừng lên từ 45% - 50% ở vùng núi lên 70% - 80%.

Xem lời giải »


Câu 11:

Môi trường tự nhiên có vai trò

A. cung cấp các điều kiện sống cho con người..

B. định hướng các hoạt động của con người..

C. quyết định sự phát triển của xã hội.

D. cung cấp những tiện nghi, phương tiện cho con người.

Xem lời giải »


Câu 12:

Bảo vệ môi trường được hiểu là

A. tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất.

B. làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường.

C. biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người.

D. tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối.

Xem lời giải »


Câu 13:

Chia tài nguyên thành 3 loại: Tài nguyên có thể phục hồi, tài nguyên không thể phục hồi, tài nguyên vô tận là dựa vào đặc điểm nào sau đây?

A. Thuộc tính của tự nhiên.

B. Khả năng tái sinh.

C. Môi trường hình thành.

D. Công dụng.

Xem lời giải »


Câu 14:

Để kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là

A. ô nhiễm không khí.

B. ô nhiễm nguồn nước.

C. ô nhiễm tiếng ồn..

D. ô nhiễm đất.

Xem lời giải »


Câu 15:

Để kêu gọi mọi người cân nhắc cách thay đổi cuộc sống hàng ngày để giảm lượng ô nhiễm không khí thải ra môi trường, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm không khí gây nên sự nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng tới sức khỏe của chính chúng ta. Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2019 đã được tổ chức vào ngày 05/6 tại

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc.

C. Hà Lan.

D. Nam Phi.

Xem lời giải »


Câu 16:

Tại Việt Nam, Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 đã được tổ chức tại tỉnh

A. Hà Nam.

B. Đà Nẵng.

C. Cần Thơ.

D. Bạc Liêu.

Xem lời giải »


Câu 17:

Để từng bước giải quyết vấn đề này, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để

A. nâng cao chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

B. bảo vệ chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

C. cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

D. xây dựng tốt chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.

Xem lời giải »


Câu 18:

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm

A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

B. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

C. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triể kinh tế, xã hội đất nước.

D. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xem lời giải »


Câu 19:

Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm

A. 1980.

B. 1982.

C. 1984.

D. 1986.

Xem lời giải »


Câu 1:

Cha bạn N bị bệnh, ông B khuyên cha N dùng sừng tê giác mài ra pha với nước uống sẽ khỏi. N đang rất băn khoăn không biết phải giúp cha mình bằng cách nào. Nếu là N, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên cha mình?

A. Không dùng vì không có cơ sở khoa học và tê giác là động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

B. Không dùng và phê phán ông B trên mạng xã hội về sự mê tín của ông.

C. Nên dùng vì bảo vệ sức khỏe bản thân là quan trọng nhất dù có đắt thậm chí bị bắt vì mua sừng tê giác.

D. Nên dùng vì có bệnh phải vái tứ phương, ai mách đâu chữa đó.

Xem lời giải »


Câu 2:

Thấy bạn B và G thường xuyên đổ rác thải không đúng nơi quy định nên H báo với nhà trường. B bực tức, B đã nhờ T đánh H. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?

A. Bạn B, G.

B. Bạn B, G, T.

C. Bạn B, G, H.

D. Bạn B, G, T và H.

Xem lời giải »


Câu 3:

Sau khi đi pic-nic tại rừng, nhóm bạn gồm H, K, N, V trước khi ra về không dập tắt lửa đã đốt trước đó dẫn đến cháy rừng, gây thiệt hại 2ha. Cũng có mặt tại buổi pic-nic, nhưng do mệt nên T và R đã về trước đó. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?

A. Bạn K, H và N.

B. Bạn H, K, N và V.

C. Bạn H, K, N, V và T.

D. Bạn H, K, N, V và R.

Xem lời giải »


Câu 4:

Sau mỗi buổi học, J lại vào rừng khai thác trái phép gỗ để bán lấy tiền giúp đỡ gia đình. H đã giới thiệu cho J bán số gỗ khai thác trái phép cho U với giá cao hơn. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?

A. Mình J.

B. Bạn J và H.

C. Bạn J, H và U.

D. Bạn U và H.

Xem lời giải »


Câu 5:

Rừng khai thác xong thì mọc trở lại nên được xem là:

A. tài nguyên không thể phục hồi.

B. tài nguyên vô tận.

C. tài nguyên sinh vật.

D. tài nguyên có thể hao kiệt.

Xem lời giải »


Câu 6:

Tài nguyên không thể hao kiệt là loại tài nguyên:

A. khả năng khai thác và sử dụng của con người không thể làm cho chúng cạn kiệt và suy giảm được.

B. nếu không biết sử dụng đúng thì chất lượng càng giảm và có hại cho con người.

C. không có nguy cơ cạn kiệt vì khả năng tái sinh quá nhanh.

D. nếu được khai thác, sử dụng hợp lý thì không những không bị hao hụt mà còn giàu thêm.

Xem lời giải »


Câu 7:

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho danh mục các loại tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:

A. mở rộng.

B. giữ nguyên.

C. thu hẹp.

D. ngày càng cạn kiệt.

Xem lời giải »


Câu 8:

Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường?

A. Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh.

B. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường.

C. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường.

D. Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác, chế biến.

Xem lời giải »


Câu 9:

Để giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển, giải pháp có tính thiết thực hơn cả là

A. có chính sách dân số hợp lý, nâng cao dân trí.

B. thực hiện công nghiệp hóa phù hợp với đặc điểm của từng nước.

C. tăng cường đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư.

D. khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 10:

Nhà máy X không áp dụng công nghệ xử lí rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách

A. khoa học và công nghệ.

B. tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. bảo vệ và phát triển tài nguyên.

D. bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 11:

Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại rừng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức

A. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.

B. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

D. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.

Xem lời giải »


Câu 12:

An năm nay 19 tuổi, trong một lần bất cẩn và dù đã cố gắng dập lửa nhưng An đã để lửa cháy thiêu rụi 2ha rừng trong lúc giúp gia đình đốt rừng làm nương làm rẫy. Trong trường hợp này ai là người vi phạm chính sách bảo vệ rừng?

A. Bố mẹ An.

B. An.

C. Không ai bị vi phạm.

D. Gia đình An và An.

Xem lời giải »


Câu 13:

Cha bạn N bị bệnh, ông B khuyên cha N dùng sừng tê giác mài ra pha với nước uống sẽ khỏi. N đang rất băn khoăn không biết phải giúp bố bằng cách nào. Nếu là N, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên cha mình?

A. Không dùng vì không có cơ sở khoa học và tê giác là động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

B. Không dùng và phê phán ông B trên mạng xã hội về sự mê tín của ông.

C. Nên dùng vì bảo vệ sức khỏe bản thân là quan trọng nhất, dù có đắt thậm chí bị bắt vì mua sừng tê giác.

D. Nên dùng vì có bệnh thì phải chữa bệnh cho bằng khỏi, ai mách đâu chữa đó.

Xem lời giải »


Câu 14:

Pháp luật về bảo vệ môi trường không cấm hành vi nào sau đây?

A. Dùng mìn để khai thác hải sản.

B. Chặt bỏ cây gây cản trở giao thông.

C. Vô ý làm cháy rừng.

D. Nhập khẩu động vật từ vùng cảnh báo dịch bệnh.

Xem lời giải »


Câu 15:

Trên đường đi học về thấy một người đổ chất bẩn xuống hồ nước gần nhà, em sẽ 

A. phê phán, ngăn chặn.

B. lên án gay gắt.

C. mặc kệ vì không liên quan đến mình.

D. đồng tình, ủng hộ.

Xem lời giải »


Câu 16:

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu. Hơn nữa chúng đã giẫm chết và làm bị thương nhiều người. Theo em cần phải xử lý như thế nào trong các cách sau đây?

A. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đó là việc của các cơ quan chức năng.

B. Tìm cách giết chết ngay đàn voi, không để chúng gây hại tiếp vì chúng rất nguy hiểm.

C. Cứu hộ và sơ tán nhân dân đến vùng an toàn hơn, khuyến cáo nhân dân sống xa rừng núi.

D. Báo cho cơ quan chức năng giải quyết và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ chỗ ở của đàn voi.

Xem lời giải »


Câu 17:

Vào chiều thứ 6 hàng tuần, thầy và trò trường X lại cùng nhau quét dọn, vệ sinh trường lớp, cải tạo chăm bón vườn hoa cây cảnh. Trường X đã thực hiện tốt hoạt động nào sau đây?

A. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

B. Bảo vệ môi trường.

C. Nâng cao ý thức vệ sinh trường lớp.

D. Khắc phục ô nhiễm môi trường.

Xem lời giải »


Câu 18:

Trung tâm cứu hộ thú Linh Trưởng Cúc Phương được xây dựng từ đầu năm 1994. Có nhiệm vụ cứu hộ từng cá thể các loài thú Linh Trưởng quý hiếm (Voọc mông trắng, Voọc Hà Tình, Voọc đen tuyền, Voọc Lào, Voọc Cát Bà, Voọc Chà vá chân xám…). Sự ra đời của trung tâm đã thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

B. Giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.

C. Coi trọng nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực về bảo vệ môi trường.

D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 19:

Tại Điều 15 Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, có quy định: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản (trừ hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này và việc sử dụng kích điện tại ao nuôi để thu hoạch thủy sản). Quy định trên thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

B. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.

C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 20:

Nhà máy Thủy điện Sơn La có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy. Là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sử dụng thiết bị tự động hóa nên tại mỗi phòng chức năng chỉ cần một đến hai kỹ sư giám sát. Hệ thống truyền đóng cắt truyền dẫn kín, cho phép truyền dẫn dòng điện 500kV vận hành trong không gian nhỏ. Thông tin trên thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

B. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.

C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Xem lời giải »


Câu 21:

Trên đường đi du lịch Sơn La trở về, đến đỉnh đèo Đá Trắng xe dừng nghỉ thấy nhiều người dân bày bán những con thú rừng mà họ săn bắn được. Bố Hùng định mua một con về làm bữa cơm thịnh soạn cho cả gia đình ăn thử, nhưng Hùng ngăn lại: Bố đừng mua, việc mua thú rừng là tiếp tay cho bọn săn bắn thú rừng trái phép, là vi phạm pháp luật đấy bố ạ. Theo em hành động của Hùng thể hiện em là người

A. yêu thiên nhiên và biết bảo vệ thiên nhiên.

B. có ý thức bảo vệ động vật, thực vật.

C. có ý thức thực hiện pháp luật.

D. biết bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem lời giải »


Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: