Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì


a) Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì. Các bạn có xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó không? Từ đó, em hãy cho biết thế nào là mục tiêu cá nhân.

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Khám phá trang 36 GDCD 8: a) Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì. Các bạn có xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó không? Từ đó, em hãy cho biết thế nào là mục tiêu cá nhân.

Em hãy cho biết các bạn trong mỗi bức tranh có mong muốn gì

Trả lời:

- Mục tiêu của các bạn học sinh trong tranh:

+ Tranh 1: bạn học sinh nam mong muốn được tham gia đội tuyển bóng đá của trường.

+ Tranh 2: bạn học sinh nữ đặt mục tiêu mỗi ngày dành ít nhất 30 phút để làm việc nhà giúp bố mẹ.

+ Tranh 3: bạn học sinh nam đặt mục tiêu tiết kiệm được 500.000 đồng.

+ Tranh 4: bạn học sinh nữ đặt mục tiêu hàng tháng sẽ tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện.

+ Tranh 5: bạn học sinh nam mong muốn chinh phục giải ma-ra-tông 15km.

+ Tranh 6: bạn học sinh nam đặt mục tiêu sẽ thuyết trình được bằng tiếng Anh.

- Các bạn trong tranh đều xác định khoảng thời gian để thực hiện mong muốn đó.

- Khái niệm mục tiêu cá nhân: Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: