Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S M A R T


a) Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S.M.A.R.T

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Khám phá trang 38 GDCD 8: a) Em hãy viết lại những mục tiêu dưới đây theo nguyên tắc S.M.A.R.T

- Biết trượt pa-tanh

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp

- Khám phá các miền của Tổ quốc.

Trả lời:

Viết lại mục tiêu cá nhân theo nguyên tắc S.M.A.R.T

- Biết trượt pa-tanh sau 3 tháng.

- Tự tin thuyết trình trước tập thể lớp sau 3 tháng.

- Học hết đại học, mình sẽ khám phá được hết các miền đất của Tổ quốc.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: