Em hãy cho biết việc có một mục tiêu rõ ràng đã mang lại kết quả như thế nào


a) Em hãy cho biết việc có một mục tiêu rõ ràng đã mang lại kết quả như thế nào cho các bạn trong trường hợp trên?

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Khám phá trang 37 GDCD 8: a) Em hãy cho biết việc có một mục tiêu rõ ràng đã mang lại kết quả như thế nào cho các bạn trong trường hợp trên?

Trả lời:

- Trường hợp 1. Việc có một mục tiêu rõ ràng đã giúp bạn Hùng đạt được kết quả là: biết bơi sau 3 tháng hè và Hùng đã cảm thấy tự tin hơn mỗi khi đi biển.

- Trường hợp 2. Nhờ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm thực hiện, đến cuối năm học, tổng kết các môn học của Bình đạt loại Tốt.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: