Đọc trường hợp và trả lời câu hỏi trang 40 Bài 6 GDCD 8


Đọc trường hợp và trả lời câu hỏi:

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Luyện tập 3 trang 40 GDCD 8: Đọc trường hợp và trả lời câu hỏi:

Trường hợp. Hai bạn N và Y thảo luận, N cho rằng nhiệm vụ của học sinh đương nhiên là phải học tập tốt nên không cần đặt mục tiêu cho việc học. Y lại cho rằng học sinh vẫn cần phải đặt những mục tiêu cụ thể cho việc học, ngoài ra còn cần có những mục tiêu cho các lĩnh vực khác của cuộc sống như sức khoẻ, tài chính,...

Câu hỏi: Em đồng tình với ý kiến của bạn nào? Hãy giải thích lí do vì sao.

Trả lời:

- Em đồng tình với ý kiến của bạn Y. Vì:

+ Bên cạnh việc học tập, học sinh cũng cần quan tâm đến các lĩnh vực khác trong cuộc sống, như: sức khoẻ, tài chính,...

+ Việc xác định mục tiêu trên từng lĩnh vực (học tập, sức khỏe, tài chính,…) sẽ giúp học sinh có động lực hành động để hoàn thiện bản thân và đạt được ước mơ.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: