Theo em vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân


b) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Khám phá trang 37 GDCD 8: b) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?

Trả lời:

Cần phải xác định mục tiêu cá nhân, vì: Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp và thực hiện được những ước mơ của mình.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: