Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên


b) Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên và cho biết cần chú ý những điều gì khi xây dựng kế hoạch đó.

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Khám phá trang 38 GDCD 8: b) Em hãy lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu vừa xác định theo 6 bước nêu trên và cho biết cần chú ý những điều gì khi xây dựng kế hoạch đó.

Trả lời:

(*) Tham khảo: Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu “biết trượt Pa-tanh sau 3 tháng”

- Bước 1: Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu

+ Mua dụng cụ để trượt pa-tanh (giày, mũ bảo hiểm; miếng lót đầu gối, khuỷu tay, găng tay,…)

+ Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

+ Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản (ví dụ: làm quen với giày; giữ thăng bằng; đứng lên, ngồi xuống khi đang mang giày; cách lướt đi, chuyển hướng, phanh dừng lại,...)

+ Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

- Bước 2: Ưu tiên công việc cần thực hiện trước

+ Ưu tiên 1: Đăng kí khóa học trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 2: Mua dụng cụ để trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 3: Học các kĩ thuật trượt Pa-tanh cơ bản

+ Ưu tiên 4: Cải thiện và nâng cao kĩ thuật trượt pa-tanh.

+ Ưu tiên 5: Lựa chọn không gian an toàn để trượt Pa-tanh.

- Bước 3: Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết

+ Thời gian: 3 tháng

+ Nguồn lực cần thiết: tiền (học phí, mua dụng cụ); thời gian; không gian thực hành, tập luyện; sự nỗ lực của bản thân,…

- Bước 4: Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân

- Bước 5: Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi

- Bước 6: Cam kết thực hiện kế hoạch

(*) Những lưu ý: khi xây dựng mục tiêu cá nhân, cần đảm bảo các tiêu chí sau: có tính cụ thể; có thể đo lường được; có thể đạt được; có tính khả thi và có thời hạn cụ thể.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: