Em hãy áp dụng nguyên tắc SMART để viết 6 mục tiêu cho 6 lĩnh vực


Em hãy áp dụng nguyên tắc S.M.A.R.T để viết 6 mục tiêu cho 6 lĩnh vực trong cuộc sống theo bảng gợi ý dưới đây:

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Vận dụng 1 trang 40 GDCD 8: Em hãy áp dụng nguyên tắc S.M.A.R.T để viết 6 mục tiêu cho 6 lĩnh vực trong cuộc sống theo bảng gợi ý dưới đây:


Mục tiêu

Thời hạn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 5 năm,…)

Phát triển bản thânGia đình và bạn bèTài chínhSức khoẻHọc tập và nghề nghiệpTrao tặng và cống hiến xã hộiTrả lời:


Mục tiêu

Thời hạn (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 5 năm,…)

Phát triển bản thân

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và làm việc nhóm

1 tháng

Gia đình và bạn bè

Giúp đỡ bố mẹ làm các công việc nhà

Ít nhất 30 phút mỗi ngày

Tài chính

Tiết kiệm được 1.500.000 đồng

1 năm

Sức khoẻ

Giảm được 3 kg

2 tháng

Học tập và nghề nghiệp

Trở thành kĩ sư công nghệ thông tin

Đến năm 24 tuổi

Trao tặng và cống hiến xã hội

Tham gia các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa

2 tháng/ hoạt động

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: