Trong quá khứ em đã từng đặt ra mục tiêu gì Em đã làm gì để đạt được mục tiêu đó


Trong quá khứ, em đã từng đặt ra mục tiêu gì? Em đã làm gì để đạt được mục tiêu đó?

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Mở đầu trang 35 Bài 6 GDCD 8: Trong quá khứ, em đã từng đặt ra mục tiêu gì? Em đã làm gì để đạt được mục tiêu đó?

Trả lời:

(*) Tham khảo:

- Mục tiêu của em trong quá khứ: giảm được 3kg trong vòng 2 tháng cuối năm 2022

- Để đạt được mục tiêu đó, em đã:

+ Lựa chọn phương pháp giảm cân an toàn, phù hợp với bản thân.

+ Tăng cường tập luyện thể dục thể thao.

+ Quyết tâm, nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: