Em hãy xác định một mục tiêu học tập hoặc phát triển bản thân


Em hãy xác định một mục tiêu học tập hoặc phát triển bản thân trong năm học này và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó.

GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân - Kết nối tri thức

Luyện tập 4 trang 40 GDCD 8: Em hãy xác định một mục tiêu học tập hoặc phát triển bản thân trong năm học này và lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó.

Trả lời:

(*) Tham khảo:

- Mục tiêu: Cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học đều xếp loại tốt.

- Kế hoạch:

1. Thời gian thực hiện: hằng ngày

2. Những việc cần làm:

+ Đi học đúng giờ, chăm chỉ.

+ Tập trung chú ý, chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài.

+ Nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.

+ Tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức nâng cao (thông qua sách tham khảo, internet,…) để phát triển bản thân.

+ Tìm kiếm và thiết lập cho mình những phương pháp học tập đúng và phù hợp, ví dụ: dùng sơ đồ tư duy để tổng kết, ghi nhớ kiến thức,…

+ Học hỏi thêm các kinh nghiệm, phương pháp học tập từ bạn bè, thầy cô,…

3. Cam kết thực hiện:

- Nỗ lực, quyết tâm đến cùng.

- Đến cuối năm học, kết quả tổng kết các môn học sẽ xếp loại tốt.

Lời giải GDCD 8 Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: