X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 48 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em đếm theo trăm, chục, đơn vị và điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 49 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Mỗi vạch trên tia số cách đều nhau 1 đơn vị. Để điền đúng em có thể hoàn thiện các số trên trục số, sau đó nối cho chính xác.

Chú ý: số 104 có thể đọc là "một trăm linh tư" hay "một trăm linh bốn" đều chính xác.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 3. Trang 49 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Quy luật:

+ Các số ở dọc bên trái là các số tròn chục từ 100 đến 170 lần lượt từ thấp lên cao theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Các số ở dọc bên phải là các số tròn trăm từ 300 đến 1000 lần lượt từ thấp lên cao theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Các số ở hàng ngang bên dưới là các số tự nhiên liên tiếp từ 102 đến 110 tăng dần theo thứ tự từ trái qua phải. 

Em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 4. Trang 50 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

+ Ta có:

110 = 100 + 10                                          109 = 100 + 9

104 = 100 + 4                                              170 = 100 + 70

Vậy em viết điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 50 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đúng ghi đ, sai ghi s.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Trang 50 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Chúng em chào cờ vào lúc … giờ … phút, thứ… hằng tuần.

Trả lời:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 48, 49, 50 Các số từ 101 đến 110 - Chân trời sáng tạo

Chúng em chào cờ vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ hai hằng tuần.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: