X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 59 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Vì 743 = 700 + 40 + 3 nên em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

b) Vì 630 = 600 + 30 + 0 nên em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

c) Vì 891 = 800 + 90 + 1 nên em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 59 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 514 = ……………………………………………………………………………

b) 920 = ……………………………………………………………………………

c) 407 = ……………………………………………………………………………

d) 63 = ……………………………………………………………………………..

Trả lời:

a) 514 = 500 + 10 + 4

b) 920 = 900 + 20 + 0

c) 407 = 400 + 0 + 7

d) 63 = 60 + 3

Bài 3. Trang 59 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Nối mỗi tổng với số phù hợp.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ta viết các số đã cho thành tổng các trăm, chục và đơn vị

321 = 300 + 20 + 1

312 = 300 + 10 + 2 

322 = 300 + 20 + 2

Em nối được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 59 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: