X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 85 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính.

421 + 376                                                      107 + 92

357 + 230                                                      5 + 673

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các số cùng một hàng thẳng cột với nhau, rồi thực hiện tính từ phải qua trái.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 85 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 

100 + 300 = ……………

200 + 600 = ……………

400 + 200 = ……………

…< …< …

b) 

800 + 100 = ……………

300 + 200 = ……………

400 + 300 = ……………

…< …< …

Trả lời:

Em tính nhẩm bằng cách cộng các số trăm. 

a) 

100 + 300 = 400

200 + 600 = 800

400 + 200 = 600

400 < 600 < 800             (so sánh số trăm)

b) 

800 + 100 = 900

300 + 200 = 500

400 + 300 = 700

900 > 700 > 500             (so sánh số trăm)

Bài 3. Trang 86 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Tính 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

b) Tô màu:

Các quả bóng có tổng bé hơn 500: màu vàng.

Các quả bóng có tổng lớn hơn 500: màu xanh lá cây.

Trả lời:

a) Em đặt tính rồi tính, em được kết quả như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

b)

234 + 152 = 386 mà 386 < 500 nên em tô màu vàng.

206 + 53 = 259 mà 259 < 500 nên em tô màu vàng.

100 + 300 = 400 mà 400 < 500 nên em tô màu vàng.

230 + 521 = 751 mà 751 > 500 nên em tô màu xanh lá cây.

421 + 214 = 635 mà 635 > 500 nên em tô màu xanh lá cây.

150 + 28 = 178 mà 178 < 500 nên em tô màu vàng.

320 + 200 = 520 mà 520 > 500 nên em tô màu xanh lá cây.

304 + 302 = 606 mà 606 > 500 nên em tô màu xanh lá cây.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 4. Trang 87 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Mỗi con vật thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Con bọ + 2 = 9. Vì 7 + 2 = 9 nên Con bọ = 7.

    3 + Con ong = 7. Vì 3 + 4 = 7 nên Con ong = 4.

    Con ong + Con bướm = 9. Vì 4 + 5 = 9 nên Con bướm = 5.

b) 5 + Con chim = 7. Vì 5 + 2 = 7 nên Con chim = 2.

    1 + Con ếch = 4. Vì 1 + 3 = 4 nên Con ếch = 3.

    Con ếch + Con chuột = 9. Vì 3 + 6 = 9 nên Con chuột = 6.

Vậy em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 87 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 85, 86, 87 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài …m.

Trả lời:

Hướng dẫn trả lời: Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) chính bằng tổng độ dài các quãng đường từ nhà của An đến công viên và quãng đường từ công viên đến trường học, vậy để tính độ dài quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên), em thực hiện phép tính cộng: 420 m + 75 m = 495 m, em trình bày như sau:

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài: 420 m + 75 m = 495 m.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: