X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 68 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

a) 1 km = … m

1 m = … cm

1 m = … dm

b) … dm = 1 m

… m = 1 km

… cm = 1 m

Trả lời:

a) 1 km = 1000 m

1 m = 100 cm

1 m = 10 dm

b) 10 dm = 1 m

1000 m = 1 km

100 cm = 1 m


Bài 2. Trang 68 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết cm, m hay km vào chỗ chấm.

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 ….

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 ….

c) Bàn học cao khoảng 50 ….

Trả lời:

a) Nhà để xe học sinh dài khoảng 50 m.

b) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Tân An (Long An) dài khoảng 50 km.

c) Bàn học cao khoảng 50 cm.

Bài 3. Trang 68 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) dài ………….

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) dài ……………….

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: ……………………….

Trả lời:

a) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) là độ dài đoạn thằng AC và dài 12 km.

b) Quãng đường từ A đến C (đi qua B) là tổng độ dài hai đoạn thẳng AB và AC. Có độ dài là: 6 km + 8 km = 14 km.

c) Quãng đường từ A đến C (không đi qua B) ngắn hơn quãng đường từ A đến C (đi qua B) là: 14 km – 12 km = 2 km.

Bài 4. Trang 69 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Bảng dưới đây cho viết độ dài quãng đường từ nhà mỗi bạn đến trường.

Từ nhà Sơn đến trường

709 m

Từ nhà Tâm đến trường

790 m

Từ nhà Nga đến trường

1 km

Từ nhà Cúc đến trường

800 m

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Đổi: 1 km = 1000 m 

Có 709 m < 790 m < 800 m < 1000 m 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 69 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: 

Xe đưa gia đình bạn Ngân từ nhà về thành phố Cần Thơ. Khi xe đi được 48 km thì thấy cột số như hình bên. Hỏi quãng đường từ nhà bạn Ngân đến thành phố Cần Thơ dài bao nhiêu ki- lô- mét?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Khi xe đi được 48 km thì thấy cột số ghi THÀNH PHỐ CẦN THƠ 102 km, có nghĩa là tại vị trí cột số còn cách thành phố Cần Thơ là 102 km nữa. 

Em có sơ đồ sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 68, 69 Ki- lô- mét - Chân trời sáng tạo

Vậy để tìm quãng đường từ nhà Ngân đến thành phố Cần Thơ em thực hiện phép cộng 48 + 102 = 150 (km).

Bài giải

Quãng đường từ nhà bạn Ngân đến thành phố Cần Thơ dài số ki- lô- mét là:

48 + 102 = 150 (km)

Đáp số: 150 ki- lô- mét.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: