X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 75 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Xếp hình tứ giác.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 75 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Quan sát hình thuyền buồm dưới đây.

a) Viết vào chỗ chấm.

    Thân thuyền hình …….

    Hai cánh buồm hình ………….

b) Xếp hình thuyền buồm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Quan sát hình, em thấy

    Thân thuyền có 4 cạnh và 4 đỉnh nên thân thuyền là hình tứ giác.

    Hai cánh buồm có 3 cạnh và 3 đỉnh nên hai cánh buồm là hình tam giác.

b) Xếp hình thuyền buồm.

Bài 3. Trang 76 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Quan sát số 508 được xếp bằng các que tính dưới đây.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Mỗi lần đổi chỗ một que tính từ hình ban đầu (số 508) để được một số lớn hơn 508.

Em hãy thực hiện ba lần như vậy rồi vẽ lại kết quả.

Trả lời:

Em di chuyển 1 que tính và đổ vị trí của que tính đó để được số lớn hơn như sau:

+ Di chuyển 1 que tính ở chữ số 0 để tạo thành chữ số 6, ta có số 568 > 508

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

+ Di chuyển 1 que tính ở giữa chữ số 8 để tạo thành chữ số 0 và chuyển que tính đó sang chữ số 5 tạo thành chữ số 6, ta có số 600 > 508

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Di chuyển 1 que tính ở giữa chữ số 8 để tạo thành chữ số 0 và chuyển que tính đó sang chữ số 5 tạo thành chữ số 9, ta có số 900 > 508

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 75, 76 Xếp hình, gấp hình - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: