X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 95 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính.

352 + 429                                                                      168 + 740

653 + 51                                                                         9 + 411

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau rồi thực hiện các phép tính từ phải qua trái, chú ý có nhớ. 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 95 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Nối phép tính với kết quả phù hợp.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính 

283 + 234 = 517 

607 + 13 = 620

6 + 709 = 715

246 + 253 = 499

Em nối được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 3. Trang 96 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

Cho bốn số 608, 145, 806, 154.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất là:………

Tổng của hai số còn lại là:……….

Trả lời:

Trong các số: 608, 145, 806, 154

Số lớn nhất là số 806.

Số bé nhất là số 145.

Hai số còn lại là 608 và 154.

Vậy tổng của số lớn nhất và số bé nhất là: 806 + 145 = 951.

        tổng của hai số còn lại là: 608 + 154 = 762.

Bài 4. Trang 96 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện tính theo chiều mũi tên:

290 + 193 = 483 nên con thỏ = 483

290 + 335 = 625 nên con chó = 625

483 + 407 = 890 và 625 + 265 = 890 nên con mèo = 890

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 97 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện phép tính từ phải qua trái, được kết quả như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Trang 97 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Thử thách.

Đặt các tấm bìa ghi chữ số vào các ô vuông để có hai phép tính cộng khác nhau (mỗi tấm bìa chỉ đặt một lần).

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Chú ý: mỗi tấm bìa được đặt 1 lần trong một phép tính nên mỗi số chỉ được xuất hiện 1 lần.

Em thấy chữ số hàng đơn vị của kết quả là 0 nên chắc chắn 2 chữ số hàng đơn vị của 2 số hạng có tổng là 10. Đó là các số 4 và 6.

Chữ số hàng trăm của kết quả là 3 nên chắc chắn 2 chữ số hàng trăm của 2 số hạng có tổng là 3. Đó là các số 1 và 2.

Chữ số hàng chục của kết quả là 2 số còn lại: 5 và 3.

Vậy em viết được các phép tính sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 95, 96, 97 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: