X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: …………………………..

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: ………………………...

Trả lời:

a) Số gồm 8 trăm và 8 chục được viết là: 880.

b) Số gồm 5 trăm và 8 đơn vị được viết là: 508.

Bài 2. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 603 =……………………………………………………………..

b) 750 = …………………………………………………………….

Trả lời:

a) 603 = 600 + 0 + 3

b) 750 = 700 + 50 + 0 

Bài 3. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số 776, 205, 250, 767 theo thứ tự từ bé đến lớn.

………………………………………………………………………

Trả lời:

Xếp các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn, em được:

205, 250, 767, 776

Bài 4. Trang 123 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước cây trả lời đúng.

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3…

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. dm

B. m

C. km


b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 123 Kiểm tra - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Cái bảng lớp em có chiều dài 3 m

Tên đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

B. m

b) Một hình tam giác có kích thước mỗi đoạn thẳng đều bẳng nhau và bằng 5 cm, Vậy tổng độ dài các đoạn thẳng là: 5 cm + 5 cm + 5 cm = 15 cm.

Em chọn đáp án C. 15 cm

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: