X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 120+ 121 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đây là các bạn trong đội thể dục đồng diễn, đội thể dục dụng cụ và đội cổ động của lớp em.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

a) Đếm số bạn ở mỗi đội, đánh dấu X vào bảng (mỗi X thể hiện một bạn).
Đồng diễn

Dụng cụ

Cổ động

b) Viết tiếp vào chỗ chấm.

- Đội ………………….. có nhiều bạn tham gia nhất, có ………….. bạn.

- Đội ………………….. có ít bạn tham gia nhất, có ………….. bạn.

- Hai đội thể dục có tất cả ………….bạn.

Trả lời:

a) Em quan sát tranh, đếm số bạn ở mỗi bộ môn và đánh dấu X

Em đếm thấy có 6 bạn đồng diễn nên đánh 6 dấu X, có 4 bạn trong đội thể dục dụng cụ nên em đánh 4 dấu X, có 8 bạn trong đội cổ động (tay cầm bông) nên em đánh 8 dấu X. Em điền như sau:

X X X


X X X

X X X

X X X


X X X


X X

Đồng diễn

Dụng cụ

Cổ động

b) Viết tiếp vào chỗ chấm, em được:

- Đội cổ động có nhiều bạn tham gia nhất, có 8 bạn.

- Đội dụng cụ có ít bạn tham gia nhất, có 4 bạn.

- Hai đội thể dục có tất cả 12 bạn. (vì 8 + 4 = 12)

Bài 2. Trang 121 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Điền vào chỗ chấm có thể, chắc chắn hay không thể.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

­+ Vì hình đầu tiên có 2 khối trụ nên Mai có lấy thế nào đi nữa thì chắc chắn bạn ấy vẫn sẽ lấy được 1 khối trụ nên em điền chữ chắc chắn.

+ Vì hình 2 có 1 khối trụ và 1 khối cầu nên Mai sẽ lấy được 1 khối trụ hoặc 1 khối cầu nên em điền chữ có thể.

+ Vì hình cuối cùng có 2 khối cầu vì thế bạn ấy không thể lấy được 1 khối trụ nào nên em điền chữ không thể.

Vậy em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 120, 121 Ôn tập: Biểu đồ tranh - Có thể, chắc chắn, không thể - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: