Em hãy nêu những nét đặc sắc của các dân tộc trong các hình ảnh, thông tin trên


Em hãy quan sát các hình ảnh và đọc thông tin sau để thực hiện yêu cầu

GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 13 GDCD 8: Em hãy quan sát các hình ảnh và đọc thông tin sau để thực hiện yêu cầu

Em hãy nêu những nét đặc sắc của các dân tộc trong các hình ảnh, thông tin trên

- Em hãy nêu những nét đặc sắc của các dân tộc trong các hình ảnh, thông tin trên.

Trả lời:

Những nét đặc sắc của các dân tộc trong các hình ảnh, thông tin trên:

+ Thông tin 1. Té nước là lễ hội truyền thống của người Thái, Lào và người Khơ-me.

+ Thông tin 2. Pizza là món ăn có nguồn gốc từ nước Italia.

+ Thông tin 3. Trang phục truyền thống của người dân Nhật Bản là Kimono.

+ Thông tin 4. Lễ hội hóa trang Rio Carnival là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Braxin.

Lời giải GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: