Em hãy kể tên các quốc gia gắn liền với biểu tượng văn hoá, du lịch trong các hình ảnh dưới đây


Em hãy kể tên các quốc gia gắn liền với biểu tượng văn hoá, du lịch trong các hình ảnh dưới đây và chia sẻ hiểu biết về các biểu tượng đó.

GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc - Chân trời sáng tạo

Mở đầu trang 10 Bài 2 GDCD 8: Em hãy kể tên các quốc gia gắn liền với biểu tượng văn hoá, du lịch trong các hình ảnh dưới đây và chia sẻ hiểu biết về các biểu tượng đó.

Em hãy kể tên các quốc gia gắn liền với biểu tượng văn hoá, du lịch trong các hình ảnh dưới đây

Trả lời:

- Ảnh 1 (tháp Eiffel) - biểu tượng của nước Pháp.

- Ảnh 2 (tượng Nữ thần Tự do) - biểu tượng của nước Mỹ

- Ảnh 3 (nhà hát Opera ở Sydney) - biểu tượng của nước Ôxtrâylia.

- Ảnh 4 (đền Ăng-co Vát) - biểu tượng của nước Campuchia.

Lời giải GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: