Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu Em hãy phân tích biểu hiện của đa dạng của các dân tộc


Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 2 trang 15 GDCD 8: Em hãy đọc trường hợp sau và thực hiện yêu cầu

Trường hợp. Bạn Y và bạn K rất yêu thích việc khám phá những nét đặc sắc của các nước trên thế giới nên thường rủ nhau xem những đoạn phim về chủ đề này. Có lần, hai bạn rủ nhau xem phim và nhận ra sự khác biệt khá lớn về hình dáng bên ngoài như màu da, màu mắt, kiểu tóc,... giữa các chủng người. Khi tìm hiểu về các nền văn hoá, cả hai rất ngạc nhiên khi phát hiện ra nhiều điều thú vị. Mỗi nền văn hóa đều gắn với những phong tục, tập quán,... khác nhau. Có khi, cùng một hành động, cử chỉ nhưng giữa các nền văn hóa này lại có ý nghĩa khác nhau. Càng tìm hiểu, bạn Y và bạn K càng say mê. Bạn Y nói với bạn K: "Mình ước mơ sau này sẽ được đi vòng quanh thế giới để trải nghiệm thật nhiều nền văn hoá".

- Em hãy phân tích biểu hiện của đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

Trả lời:

Biểu hiện của đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới trong trường hợp trên:

+ Giữa các chủng người có sự khác biệt khá lớn về hình dáng bên ngoài, như: màu da, màu mắt, kiểu tóc,...

+ Mỗi nền văn hóa đều gắn với những phong tục, tập quán,... khác nhau. Cùng một hành động, cử chỉ nhưng giữa các nền văn hóa này lại có ý nghĩa khác nhau…..

Lời giải GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: