X

Soạn văn lớp 6 - Cánh diều

Soạn văn lớp 6 Cánh diều | Soạn văn lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất, ngắn gọn


Soạn văn lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất, ngắn gọn - Cánh diều

Với soạn văn lớp 6 bộ Cánh diều Tập 1 và Tập 2 hay, ngắn gọn được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 sẽ giúp các bạn dễ dàng soạn, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Soạn văn lớp 6 Cánh diều | Soạn văn lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay nhất, ngắn gọn

Soạn văn lớp 6 Tập 1

Bài mở đầu

Bài 1: Truyện

Bài 2: Thơ

Bài 3: Kí

Bài 4: Văn bản nghị luận

Bài 5: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 1

Soạn văn lớp 6 Tập 2

Bài 6: Truyện

Bài 7: Thơ

Bài 8: Văn bản nghị luận

Bài 9: Truyện

Bài 10: Văn bản thông tin

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2