Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)


Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 9 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 9.

Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

Bài 1 (1,5 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 2 (2 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 3 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

a) Tính giá trị của A khi a = 16

b) Rút gọn biểu thức Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

c) So sánh P với 1

Bài 4 (3,5 điểm).

1. (1 điểm)

Một chiếc tivi hình chữ nhật màn hình phẳng 75 inch (đường chéo tivi dài 75 inch) vói góc tạo bởi chiều rộng và đường chéo là 53°08'. Hỏi chiếc ti vi ấy có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu? Biết 1 inch = 2,54cm (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

2. (2,5 điểm)

Cho tam giác EMF vuông tại M có đường cao MI. Vẽ IP vuông góc với ME (P thuộc ME), IQ vuông góc với MF (Q thuộc MF).

a) Cho biết ME = 4cm, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4). Tính độ dài các đoạn EF, EI, MI.

b) Chứng minh: MP.PE + MQ.QF = MI2

Bài 5 (0,5 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Phương trình (*) có nghĩa ⇔ x - 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2 (2)

Kết hợp (1) và (2) suy ra: x = 2 là điều kiện để phương trình có nghĩa.

Thử lại x = 2 vào phương trình ta có:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4) (luôn đúng)

Vậy x = 2 là nghiệm.

Bài 3.

a) Thay a = 16 (tm đkxđ) vào A ta được:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Vậy với x = 16 thì A = 5

b) Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

c) So sánh P với 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Bài 4.

1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Màn hình chiếc ti vi là hình chữ nhật ABCD.

Đổi: 75 inch = 190,5cm

Xét tam giác vuông ABD có:

  AD = BD. sin53°08' ≈ 152,4 cm

  AB = BD. cos53°08' ≈ 114,3 cm

2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Vẽ hình đúng đến câu a)

a) Xét tam giác MEF vuông tại M có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

b) Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

+) ΔMIE vuông tại I có: MP.PE = IP2

+) ΔMIF vuông tại I có: MQ.QF = IQ2

+) Xét tứ giác MPIQ có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

nên tứ giác MPIQ là hình chữ nhật

Suy ra IQ = MP.

Vậy: MP.PE + MQ.QF = IP2 + IQ2 = IP2 + MP2 = MI2 ( Định lí Pi-ta-go cho tam giác vuông MIP) – đpcm.

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (2,5 điểm). Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

a) Rút gọn biểu thức

b) Tìm giá trị của x để A = Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC có cạnh AB = 12cm, AC = 16cm, BC = 20cm. Kẻ đường cao AM. Kẻ ME vuông góc với AB.

a) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

b) Tính độ dài AM, BM.

c) Chứng minh AE.AB = AC2 - MC2

d) Chứng minh AE.AB = MB.MC = EM.AC

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {2;7}

Bài 4.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

a)

Xét tam giác ABC có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

Nên tam giác ABC vuông tại A (theo định lí Pi-ta-go đảo)

b)

+ Xét tam giác ABC vuông tại A (cmt) có AM là đường cao nên:

AM. BC = AB. AC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

+ Lại có: AB2 = BM. BC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

c) Xét tam giác AMB vuông tại M có ME là đường cao nên:

AE. AB = AM2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông) (1)

Xét tam giác AMC vuông tại M có:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

d)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 2)

+ Xét tam giác ABC vuông tại A có AM là đường cao nên

MB.MC = MA2 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Lại có AE.AB = AM2 (cmt)

Do đó AE.AB = AC.EM = MB.MC = AM2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 2.(2 điểm) Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

1. Rút gọn C;

2. Tìm x để Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3).

Bài 3.(2 điểm) Giải phương trình

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 4.(3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm và HC = 6cm.

1. Tính độ dài các đoạn AH, AB, AC.

2. Gọi M là trung điểm của AC. Tính số do góc AMB (làm tròn đến độ).

3. Kẻ AK vuông góc với BM (K ∈ BM). Chứng minh: ΔBKC đồng dạng với ΔBHM.

Bài 5.(0,5 điểm) Cho biểu thức: P = x3 + y3 - 3(x + y) + 2020

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Bài 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

ĐKXĐ: x ≤ -3; x ≥ 3. Vậy nghiệm của phương trình là x = 3 và x = 6.

Bài 4.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

1. ΔABC vuông tại A, có đường cao AH.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

2. Do M là trung điểm của AC nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Xét ABM vuông tại A:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

3. Xét ΔABM vuông tại A, có AK là đường cao

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

  AB2 = BK.BM (1)

ΔABC vuông tại A, có đường cao AH.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông

  AB2 = BH.BC (2)

Từ (1) và (2) ta có:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Xét ΔBKC và ΔBHM có:

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

⇒ ΔBKC đồng dạng với ΔBHM (c.g.c) (đpcm)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 2 (2,0 điểm).

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

2. Giải phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 3 (2,0 điểm. Cho biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

(với x > 0; x ≠ 1)

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm x để Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b. Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC.

c. Chứng minh rằng: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993. Tính giá trị biểu thức P với:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1.

1. Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

2. Tìm điều kiện của x để biểu thức có nghĩa

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 2.

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

2. Giải phương trình

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 (thỏa mãn điều kiện xác định)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 24

Bài 3.

a. Rút gọn biểu thức

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 4.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

a.

Ta có ΔABC vuông tại A, đường cao AH

⇒ AB2 = BH.BC = 2.8 = 16 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

⇒ AB = 4cm (Vì AB > 0)

Mà BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Có HB + HC = BC ⇒ HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

Mà AH2 = BH.CH = 2.6 = 12 (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1) (Vì AH > 0)

b.

Ta có ΔABK vuông tại A có đường cao AD

⇒ AB2 = BD.BK (1)

Mà AB2 = BH.BC (chứng minh câu a) (2)

Từ (1) và (2) suy ra BD.BK = BH.BC

c.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề thi Toán lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác: