X

Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Sinh học 10 - Chân trời sáng tạo có đáp án


Haylamdo biên soạn và sưu tầm 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 Chân trời sáng tạo có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Sinh học 10 từ đó đạt điểm cao trong bài thi Sinh học lớp 10.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án

Phần Mở đầu

Phần một: Sinh học tế bào

Trắc nghiệm Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm Chương 2: Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Chương 3: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Trắc nghiệm Chương 4: Chu kì tế bào ,phân bào và công nghệ tế bào

Phần hai: Sinh học vi sinh vật và virus

Trắc nghiệm Chương 5: Vi sinh vật và ứng dụng

Trắc nghiệm Chương 6: Virus và ứng dụng

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo các môn học hay khác:

Cách xem online sách lớp 10 mới: