X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Tích cực, tự giác là:

A. Chủ động có trách nhiệm, hăng say trong công việc

B. Chỉ làm những việc dễ

C. Có người giám sát, theo dõi thì làm không thì chơi

D. Lười biếng, nạnh hẹ cho người khác.

Đáp án: A

Câu 2: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là:

A. tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng

B. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội

C. Ở nhà viện lí do bị ốm để không đi lao động với lớp

D. Tham gia cắm trại chỉ đến cho có chứ không tích cực

Đáp án: A

Câu 3: Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?

A. Phải có ước mơ

B. Phai quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định

C. Nhiệt tình tham gia cá hoạt động tập thể, hoạt động xã hội

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 4: Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không đi vì muốn ngủ. Nếu em là Tuấn, em sẽ:

A. Bạn không đi kệ bạn, mình cứ đi

B. Mắng bạn vì vô trách nhiệm với tập thể

C. khuyến khích, động viên bạn nên tham gia các hoạt động tập thể

D. Mách với cô giáo và cán bộ lớp

Đáp án: C

Câu 5: Vào dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, tại lớp em có bạn D không tham gia viết báo tường với lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì ?

A. Không quan tâm.

B. Khuyên bạn tham gia các hoạt động tập thể để hoàn thiện mình hơn.

C. Khuyên bạn chỉ cần học giỏi không cần tham gia các hoạt động chung.

D. Nói xấu bạn để cả lớp tẩy chay.

Đáp án: B

Câu 6: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Chỉ làm những việc có lợi cho bản thân còn lợi ích của người khác thì không cần bận tâm

B. Mặc dù đang bị ốm nhưng A vẫn đến buổi sinh hoạt của lớp tổ chức

C. Vì trời mưa nên bạn A đã không đi cùng lớp thăm mẹ Việt Nam anh hung

D. A đã không tích cực trong việc dọn vệ sinh lớp học

Đáp án: B

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: