X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm nào:

A. 1989

B. 1990

C. 1991

D. 1992

Đáp án: C

Câu 2: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm:

A. 1 nhóm

B. 2 nhóm

C. 3 nhóm

D. 4 nhóm

Đáp án: D

Câu 3: Quyền sống còn là những quyền được .... và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Điền vào dấu chấm (....)

A. Sinh hoạt

B. Sống

C. Tồn tại

D. Duy trì

Đáp án: B

Câu 4: Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em:

A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

B. Tổ chức trại hè cho trẻ em

C. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

Đáp án: B

Câu 5: Việc làm nào sau đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em:

A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức

Đáp án: D

Câu 6: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền bảo vệ.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền phát triển.

D. Nhóm quyền tham gia.

Đáp án: B

Câu 7: Ngày nhà nước ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em

A.12/8/1991

B.12/9/1991

C.12/1/1992

D.12/10/1991

Đáp án: A

Câu 8: Nhóm quyền sống còn là

A.Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như: được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Ví dụ: Trẻ em được học tập và tham gia vui chơi giải trí tại trường học.

B.Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và bị xâm hại. Ví dụ: Trẻ em được bảo vệ các hành vi xâm hại tình dục.

C.Là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ: Trẻ em được khai sinh ngay sau khi ra đời.

D.Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Ví dụ: Trẻ em có quyền tiếp cận các nguồn thông tin từ internet.

Đáp án: C

Câu 9: Các trại trẻ mồ côi được xây dựng để :

A.Đón nhận những em bé không có gia đình, trao cho các em quyền được sống, được yêu thương, học tập và lớn lên như bao bạn nhỏ có gia đình khác

B.Đón nhận những bạn nhỏ không có gia đình, về lợi dụng trẻ em để tổ chức ăn xin, kiếm thêm thu nhập

C.Là nơi các gia đình hiếm muộn có thể đến và lựa chọn một bạn nhỏ mồ côi, mang đến cho các bạn nhỏ mồ côi cơ hội có được gia đình sum vầy hạnh phúc

D.A, C đúng

Đáp án: D

Câu 10: Ngày Việt Nam ký công ước về quyền trẻ em là :

A.26/3/1990

B.26/2/1990

C.26/1/1990

D.26/4/1990

Đáp án: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: