X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Quyền học tập của công dân được thể hiện:

A. Mọi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập

B. Mỗi người chỉ được học một ngành nghề mà mình chọn

C. Người già không được đi học

D. Có thể trôn học, bỏ học nếu mình không thích

Đáp án: A

Câu 2: Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tảng

A. Tiểu học

B. Trung học cơ sở

C. Mầm non

D. Trung học phổ thông

Đáp án: A

Câu 3: Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

A. Học sinh dân tộc Tày được đi học.

B. 40 tuổi vẫn được đi học.

C. Nam và nữ đều được đi học như nhau.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 4: Việc mở hệ thống các lớp là trách nhiệm của ai

A. Nhà trường

B. Nhà nước

C. Gia đình

D. Cá nhân

Đáp án: A

Câu 5: Việc học đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Nó giúp người ta tránh được hệ quả gì sau đây?

A. Làm giàu tri thức

B. Phát triển toàn diện cá nhân

C. Nghèo khổ không biết làm ăn

D. Có hiểu biết

Đáp án: C

Câu 6: Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình tiểu học?

A. 6 đến 15 tuổi

B. 7 đến 15 tuổi

C. 6 đến 14 tuổi

D. 7 đến 14 tuổi

Đáp án: C

Câu 7: Nghĩa vụ học tập của công dân là :

A.Hoàn thành bậc giáo dục tiểu học.

B.Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em mình hoàn thành nghĩa vụ học tập.

C.Trau dồi kiến thức và tu dưỡng đạo đức thể hiện bản chất tốt để con người được phát triển một cách toàn diện trở thành những công dan tốt góp phần vào sự nghiệp đưa nước

D.Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 8: Đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học,phạt như thế nào?

A.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

C.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng

D.Chỉ phạt cảnh cáo

Đáp án: A

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: