X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 17 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 17 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 17 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 17 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Quyền xâm phạm vào chỗ ở là một trong những quyền .... của công dân được quy định trong Hiến Pháp của nước ta.

A. Thực chất

B. Bản chất

C. Cơ bản

D. Cơ sở

Đáp án: C

Câu 2: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp ..... cho phép

A. Cảnh sát

B. Công an

C. Tòa án

D. Pháp luật

Đáp án: D

Câu 3: Chúng ta phải biết ....... chỗ ở của người khác và tự bảo vệ chỗ ở của mình và người khác khi họ bị xâm phạm chỗ ở một cách trái phép

A. Tố cáo

B. Tôn trọng

C. Bảo vệ

D. Ủng hộ

Đáp án: B

Câu 4: Ý nào dưới đây đúng?

A. Mọi việc khám xét chỗ ở của người khác đều là vi phạm pháp luật.

B. Nếu là bạn thân nhau thì có thể vào nhà nhau lúc nào cũng được.

C. Nếu là công an thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào nhà dân

D. Chỉ có thể vào nhà người khác nếu được chủ nhà đồng ý hoặc được pháp luật cho phép.

Đáp án: D

Câu 5: Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

A. Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà ở của họ

B. Tự ý khám xét nhà khi chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền

C. Xin phép và được sự đồng ý của chủ nhà mới vào nhà họ

D. Vào nhà người khác, bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng

Đáp án: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: