X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 10 có đáp án năm 2021 mới nhất

Câu 1: Bạn N cho rằng chỉ cần học thôi không cần tham gia các hoạt động của lớp, trường tổ chức vì mất thời gian. Em có nhận xét gì về bạn N?

A. N là người vô cảm.

B. N là người không có trách nhiệm.

C. N là người chưa tích cực và tự giác trong các hoạt động tập thể.

D. N là người tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Chọn đáp án: C

Câu 2: Biểu hiện của tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là ?

A. Dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm cùng mọi người.

B. Ủng hộ đồng bào gặp khó khăn.

C. Tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 3: Vào dịp gần Tết trong thôn em phát động mọi người trong thôn quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Các hộ trong thôn tích cực tham gia và hưởng ứng, chỉ có gia đình bà G là không tham gia vì cho rằng mất thời gian. Nếu em là con của bà G em sẽ khuyên bà G như thế nào?

A. Để mẹ tự quyết định.

B. Khuyên mẹ không tham gia vì mất thời gian.

C. Không quan tâm.

D. Khuyên mẹ tham gia quét dọn cùng mọi người vì hoạt động chung.

Chọn đáp án: D

Câu 4: Hành động nào thể hiện chưa tự giác, tích cực trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội là?

A. Nhận giúp đỡ bạn học kém trong lớp.

B. Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của nhà trường.

C. Ở nhà chơi không đi cắm trại cùng lớp.

D. Tham gia viết báo tường nhân dịp 20/11.

Chọn đáp án: C

Câu 5: Tự giác là...làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không do áp lực bên ngoài. Trong dấu “…” đó là ?

A. Chủ động.

B. Tự ý thức.

C. Tự nhận thức.

D. Tích cực.

Chọn đáp án: A

Câu 6: Tích cực là luôn luôn …học tập, làm việc và rèn luyện? Trong dấu “…” đó là ?

A. Ý thức, tích cực, kiên trì.

B. Cố gắng, ý thức, kiên trì.

C. Tích cực, vượt khó, kiên trì.

D. Cố gắng, vượt khó, kiên trì.

Chọn đáp án: D

Câu 7: Ý nghĩa của việc tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội là ?

A. Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt, được mọi người tôn trọng, quý mến.

B. Rèn luyện được kỉ năng cần thiết của bản thân .

C. Góp phần xây dựng quan hệ tập thể lành mạnh, thân ái.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 8: Vào dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, tại lớp em có bạn D không tham gia viết báo tường với lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì ?

A. Không quan tâm.

B. Khuyên bạn tham gia các hoạt động tập thể để hoàn thiện mình hơn.

C. Khuyên bạn chỉ cần học giỏi không cần tham gia các hoạt động chung.

D. Nói xấu bạn để cả lớp tẩy chay.

Chọn đáp án: B

Câu 9: Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn đến cổ vũ văn nghệ cho lớp. Theo em bạn P là người như thế nào ?

A. Bạn P là người cần cù, chăm chỉ.

B. Bạn P là người siêng năng, cần cù.

C. Bạn P là người có ý thức.

D. Bạn P là người tích cực, tự giác trong các hoạt động chung.

Chọn đáp án: D

Câu 10: Bạn E giả vờ ốm để xin cô giáo nghỉ lao động. Hành động đó của E nói lên điều gì?

A. E là người vô trách nhiệm.

B. E là người vô tâm.

C. E là người ích kỷ.

D. E là người không tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Chọn đáp án: D

Câu 11: Tích cực, tự giác là:

A. Chủ động có trách nhiệm, hăng say trong công việc

B. Chỉ làm những việc dễ

C. Có người giám sát, theo dõi thì làm không thì chơi

D. Lười biếng, nạnh hẹ cho người khác.

Đáp án: A

Câu 12: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là:

A. tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng

B. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội

C. Ở nhà viện lí do bị ốm để không đi lao động với lớp

D. Tham gia cắm trại chỉ đến cho có chứ không tích cực

Đáp án: A

Câu 13: Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?

A. Phải có ước mơ

B. Phai quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định

C. Nhiệt tình tham gia cá hoạt động tập thể, hoạt động xã hội

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 14: Tuấn rủ Phương đi xem đá bóng để cổ vũ cho đội của trường. Phương từ chối không đi vì muốn ngủ. Nếu em là Tuấn, em sẽ:

A. Bạn không đi kệ bạn, mình cứ đi

B. Mắng bạn vì vô trách nhiệm với tập thể

C. khuyến khích, động viên bạn nên tham gia các hoạt động tập thể

D. Mách với cô giáo và cán bộ lớp

Đáp án: C

Câu 15: Vào dịp 20/11 nhà trường phát động phong trào viết báo tường, tại lớp em có bạn D không tham gia viết báo tường với lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì ?

A. Không quan tâm.

B. Khuyên bạn tham gia các hoạt động tập thể để hoàn thiện mình hơn.

C. Khuyên bạn chỉ cần học giỏi không cần tham gia các hoạt động chung.

D. Nói xấu bạn để cả lớp tẩy chay.

Đáp án: B

Câu 16: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Chỉ làm những việc có lợi cho bản thân còn lợi ích của người khác thì không cần bận tâm

B. Mặc dù đang bị ốm nhưng A vẫn đến buổi sinh hoạt của lớp tổ chức

C. Vì trời mưa nên bạn A đã không đi cùng lớp thăm mẹ Việt Nam anh hung

D. A đã không tích cực trong việc dọn vệ sinh lớp học

Đáp án: B

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: