X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được ...... hoặc tự ý mở thư tín, điện tín cua người khác, không được nghe trộm điện thoại.

A. chiếm đoạt

B. đánh cắp

C. cướp giật

D. cầm lấy

Đáp án: A

Câu 2: Hình thức nào sau đây không phải là thư tín, điện tín:

A. Sổ tay ghi chép

B. Email

C. Bưu phẩm

D. Tin nhắn điện thoại

Đáp án: A

Câu 3: Ý kiến nào sau đây đúng với việc đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại điện tín

A. Thư của người thân được mở ra xem

B. Thư nhặt được thì được phép xem

C. Đã là vợ chồng thì được phép xem thư của nhau

D. Người có thẩm quyền được kiểm tra thư để phục vụ công tác điều tra

Đáp án: D

Câu 4: Xâm phạm và đọc trộm mail của người khác là:

A. Vi phạm pháp luật

B. Không vi phạm pháp luật

C. Là vợ chồng nên xem được

D. B và C đúng

Đáp án: A

Câu 5: Mẹ N đọc trộm được tin nhắn của N với bạn trai, mẹ đã đánh N bị bầm và xước một số chỗ trên cơ thể và giam N trong phòng kín không cho ra ngoài . Theo em, mẹ N có vi phạm pháp luật không:

A.Không, vì mẹ có quyền dạy dỗ con cái

B.Có, mẹ N vi phạm quyền đảm bảo an toàn bí mật thư tín và điện thoại

C.Có, mẹ N vi phạm quyền bất khả xâm phạm đến sức khỏe , thân thể, có hành vi bạo lực với con cái

D.B, C đúng

Đáp án: D

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: