X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Ý nghĩa của việc sống lịch sự, tế nhị

A.Thể hiện sự hiểu biết những phép tắc, quy định chung của xã hội

B.Thể hiện sự tôn trọng người và giao tiếp với những người xung quanh

C.Thể hiện trình độ văn hoá, đạo đức của mỗi người

D.Tất cả đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 2: Cách rèn luyện để sống lịch sự, tế nhị

A.Biết tự kiểm soát trong giao tiếp , ứng xử

B.Quát mắng những người làm sai

C.Điều chỉnh việc làm, suy nghĩ của mình phù hợp với chuẩn mực xã hội

D. Đáp án A , C đúng

Đáp án: D

Câu 3: Câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự lịch sự, tế nhị:

A.Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

B.Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

C.Có công mài sắt có ngày nên kim

D.Cười người hôm trước hôm sau người cười

Đáp án: B

Câu 4: Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa gì trong gia đình và với mọi người xung quanh

A.Thể hiện sự hiểu biết phép tắc, quy định chung của xã hội

B.Thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh

C.Thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người

D.Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 5: Tình huống nào sau đây không thể hiện sự lịch sự, tế nhị

A.Lan gặp cụ bà bị bệnh nặng tai, Lan phải đứng trước mặt và chào thật to cụ mới nghe thấy

B.T thấy bạn nữ ngồi cạnh bị rách áo, T đã bỏ áo khoác của mình vào ngăn bàn bạn nữ để bạn ấy có thể lấy mặc

C.Bạn học cùng lớp bị điểm kém, Trang đã giật bài của bạn đó đi bêu cả lớp

D.Thấy thầy cô giáo,N khoanh tay chào hỏi

Đáp án: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: