X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 có đáp án năm 2021 mới nhất

Câu 1: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín có nghĩa là

A. Không ai có quyền kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.

B. Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật.

C. Không ai có quyền can thiệp vào thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.

D. Không tổ chức nào có quyền can thiệp vào thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.

Chọn đáp án: B

Câu 2: Ý nghĩa của quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là?

A. Đảm bảo đời sống riêng tư cho mỗi cá nhân.

B. Đảm bảo quyền cho mỗi công dân dân chủ.

C. Đảm bảo quyền tự chủ của mỗi cá nhân.

D. Đảm bảo sự công bằng cho mỗi cá nhân.

Chọn đáp án: A

Câu 3: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.

B. Trả lại thư vì không đúng tên người nhận.

C. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.

D. Bóc xem các thư bị gửi nhầm.

Chọn đáp án: D

Câu 4: Đọc trộm tin nhắn của bạn học cùng lớp vi phạm quyền nào?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

C. Quyền bầu cử và ứng cử.

D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Chọn đáp án: D

Câu 5: Nếu tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị phạt bao nhiêu ?

A. 01 - 1,5 triệu đồng.

B. 01 - 2 triệu đồng.

C. 500 - 1 triệu đồng.

D. Không bị phạt.

Chọn đáp án: A

Câu 6: Mức phạt cao nhất khi đọc trộm thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là bao lâu?

A. 03 năm tù.

B. 01 năm tù.

C. Cảnh cáo.

D. Trung thân.

Chọn đáp án: A

Câu 7: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc loại quyền nào ?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể.

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

C. Quyền dân chủ.

D. Quyền tự do cơ bản.

Chọn đáp án: D

Câu 8: Được xem thư tín, điện thoại, điện tín của người khác khi nào?

A. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. Người đó cho phép.

C. Đọc giùm người bị khiếm thị.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 9: Khi phát hiện bạn cùng bàn đọc trộm cuốn nhật ký cá nhân của mình em sẽ làm gì?

A. Quát bạn thật to cho cả lớp biết tính xấu của bạn.

B. Nói nhỏ với bạn lần sau không nên làm như vậy vi xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân.

C. Nói với cô giáo để cô xử lý.

D. Không chơi với bạn nữa.

Chọn đáp án: B

Câu 10: Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được nêu tại điều nào và hiến pháp năm nào?

A. Điều 21, Hiến pháp 2013.

B. Điều 22, Hiến pháp 2013.

C. Điều 23, Hiến pháp 2013.

D. Điều 24, Hiến pháp 2013.

Chọn đáp án: A

Câu 11: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân có nghĩa là không ai được ...... hoặc tự ý mở thư tín, điện tín cua người khác, không được nghe trộm điện thoại.

A. chiếm đoạt

B. đánh cắp

C. cướp giật

D. cầm lấy

Đáp án: A

Câu 12: Hình thức nào sau đây không phải là thư tín, điện tín:

A. Sổ tay ghi chép

B. Email

C. Bưu phẩm

D. Tin nhắn điện thoại

Đáp án: A

Câu 13: Ý kiến nào sau đây đúng với việc đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại điện tín

A. Thư của người thân được mở ra xem

B. Thư nhặt được thì được phép xem

C. Đã là vợ chồng thì được phép xem thư của nhau

D. Người có thẩm quyền được kiểm tra thư để phục vụ công tác điều tra

Đáp án: D

Câu 14: Xâm phạm và đọc trộm mail của người khác là:

A. Vi phạm pháp luật

B. Không vi phạm pháp luật

C. Là vợ chồng nên xem được

D. B và C đúng

Đáp án: A

Câu 15: Mẹ N đọc trộm được tin nhắn của N với bạn trai, mẹ đã đánh N bị bầm và xước một số chỗ trên cơ thể và giam N trong phòng kín không cho ra ngoài . Theo em, mẹ N có vi phạm pháp luật không:

A.Không, vì mẹ có quyền dạy dỗ con cái

B.Có, mẹ N vi phạm quyền đảm bảo an toàn bí mật thư tín và điện thoại

C.Có, mẹ N vi phạm quyền bất khả xâm phạm đến sức khỏe , thân thể, có hành vi bạo lực với con cái

D.B, C đúng

Đáp án: D

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: