X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 15 có đáp án năm 2021 mới nhất

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập?

A. Luật giáo dục và đào tạo.

B. Luật trẻ em.

C. Luật giáo dục nghề nghiệp.

D. Luật giáo dục.

Chọn đáp án: D

Câu 2: Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?

A. Giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên .

B. Giáo dục tại chức và giáo dục từ xa.

C. Giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.

D. Giáo dục từ xa và giáo dục thường xuyên.

Chọn đáp án: A

Câu 3: Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

A. Học sinh dân tộc Tày được đi học.

B. 40 tuổi vẫn được đi học.

C. Nam và nữ đều được đi học như nhau.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 4: An và Khoa tranh luận với nhau về quyền học tập, Khoa nói: Tớ chẳng thích học ở lớp này tí nào cả vì toàn các bạn nghèo. Lẽ ra các bạn ấy không được đi học mới đúng. Em có nhận xét gì về cách suy nghĩ của bạn Khoa ?

A. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo thì chỉ được đi làm không được đi học.

B. Khoa hiểu như vậy là đúng vì người nghèo không có tiền để trả tiền đi học.

C. Khoa hiểu như vậy là sai vì người nghèo và người giàu đều bình đẳng trước pháp luật.

D. Khoa hiểu như vậy là đúng vì có tiền mới được đi học.

Chọn đáp án: C

Câu 5: Việc nào thể hiện sự không bình đẳng trong giáo dục?

A. Tuyển thẳng học sinh giỏi vào trường Chuyên.

B. Không cho học sinh dân tộc thiểu số đi học.

C. Cộng điểm cho con thương binh liệt sỹ.

D. Tuyển thẳng học sinh đạt giải cao vào Đại học.

Chọn đáp án: B

Câu 6: Miễn học phí cho học sinh nghèo thể hiện tính chất gì của giáo dục?

A. Bình đẳng.

B. Không bình đẳng.

C. Dân chủ.

D. Công khai.

Chọn đáp án: A

Câu 7: Thành ngữ : Đi một ngày đàng học một sàng khôn nói đến điều gì?

A. Vai trò của tự học.

B. Vai trò của tự nhận thức.

C. Vai trò của việc học.

D. Vai trò của cá nhân.

Chọn đáp án: C

Câu 8: Luật giáo dục do cơ quan nào ban hành?

A. Quốc hội.

B. Chủ tịch nước.

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

D. Tổng Bí thư.

Chọn đáp án: A

Câu 9: Nhà nước thực hiện công bằng trong giáo dục thể hiện tính chất gì?

A. Tính nhân đạo.

B. Tính nhân văn.

C. Tính bình đẳng.

D. Cả A và B.

Chọn đáp án: A

Câu 10: Nhà nước phổ cập giáo dục ở các cấp học nào ?

A. Giáo dục mầm non.

B. Giáo dục tiểu học.

C. Giáo dục THCS.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 11: Quyền học tập của công dân được thể hiện:

A. Mọi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập

B. Mỗi người chỉ được học một ngành nghề mà mình chọn

C. Người già không được đi học

D. Có thể trôn học, bỏ học nếu mình không thích

Đáp án: A

Câu 12: Trong hệ thống giáo dục ở nước ta bậc nào là bậc nền tảng

A. Tiểu học

B. Trung học cơ sở

C. Mầm non

D. Trung học phổ thông

Đáp án: A

Câu 13: Công bằng trong giáo dục được thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

A. Học sinh dân tộc Tày được đi học.

B. 40 tuổi vẫn được đi học.

C. Nam và nữ đều được đi học như nhau.

D. Cả A, B, C.

Đáp án: D

Câu 14: Việc mở hệ thống các lớp là trách nhiệm của ai

A. Nhà trường

B. Nhà nước

C. Gia đình

D. Cá nhân

Đáp án: A

Câu 15: Việc học đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Nó giúp người ta tránh được hệ quả gì sau đây?

A. Làm giàu tri thức

B. Phát triển toàn diện cá nhân

C. Nghèo khổ không biết làm ăn

D. Có hiểu biết

Đáp án: C

Câu 16: Trẻ em ở độ tuổi nào thì bắt buộc hoàn thành chương trình tiểu học?

A. 6 đến 15 tuổi

B. 7 đến 15 tuổi

C. 6 đến 14 tuổi

D. 7 đến 14 tuổi

Đáp án: C

Câu 17: Nghĩa vụ học tập của công dân là :

A.Hoàn thành bậc giáo dục tiểu học.

B.Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em mình hoàn thành nghĩa vụ học tập.

C.Trau dồi kiến thức và tu dưỡng đạo đức thể hiện bản chất tốt để con người được phát triển một cách toàn diện trở thành những công dan tốt góp phần vào sự nghiệp đưa nước

D.Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 18: Đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em bỏ học, nghỉ học,phạt như thế nào?

A.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

C.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng

D.Chỉ phạt cảnh cáo

Đáp án: A

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: