X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2) sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 có đáp án năm 2021 mới nhất (phần 2)

Câu 1: Học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước

A. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân

B. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam

C. Rèn luyện phẩm chất đạo đức

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 2: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây trẻ em đều trở thành công dân Việt Nam:

A. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam

B. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.

C. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 3: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam?

A. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.

B. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.

C. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam.

D. Người Việt Nam dưới 18 tuổi

Đáp án: A

Câu 4: Theo Luật quốc tịch, căn cứ vào những nguyên tắc nào để xác định quốc tịch Việt Nam?

A. Nguyên tắc huyết thống

B. Nguyên tắc nơi sinh

C. Nguyên tắc nhập cư

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 5: Các hành vi nghiêm cấm vi phạm Luật Quốc tịch là

A. Dùng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung; khai báo không trung thực, có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch

B.Dùng giấy tờ không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này để chứng minh đang có quốc tịch Việt Nam

C. Lợi dụng thẩm quyền được giao để cấp giấy tờ về quốc tịch Việt Nam, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam trái quy định của pháp luật; xác nhận không có cơ sở, không đúng sự thật về người xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam

D.Cả 3 đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 6: Quyền của công dân không bao gồm :

A.Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào

B.Tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

C.Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe

D.Tự do đi lại, cư trú

Đáp án: B

Câu 7: Luật Quốc tịch Việt Nam được sửa đổi vào ngày

A.24/06/2015

B.24/06/2014

C.24/05/2014

D.24/05/2015

Đáp án: B

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: