X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 có đáp án năm 2021 mới nhất

Câu 1: Hành động A nói thì thầm với bạn cùng bàn về việc nói xấu bạn B là hành động thể hiện điều gì?

A. Mất lịch sự, tế nhị.

B. Lịch sự, tế nhị.

C. Vô lễ.

D. Sống chan hòa với mọi người.

Chọn đáp án: A

Câu 2: Biểu hiện của lịch sự, tế nhị là?

A. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

B. Cảm ơn khi được người khác giúp đỡ mình.

C. Vào nhà người khác phải gõ cửa.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 3: Biểu hiện của mất lịch sự là ?

A. Quát mắng người khác khi không vừa ý.

B. Chào hỏi người lớn tuổi.

C. Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

D. Rèn luyện thể dục, thể thao.

Chọn đáp án: A

Câu 4: Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp, ứng xử… với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc. Trong dấu “…” đó là ?

A. Hợp lí.

B. Tương ứng.

C. Phù hợp.

D. Khoa học.

Chọn đáp án: C

Câu 5: Tế nhị là… sử dụng những cử chỉ ngôn ngữ trong giao tiếp, ứng xử, thể hiện là con người có hiểu biết, có văn hoá. Trong dấu “…” đó là ?

A. Hành dộng.

B. Hành vi.

C. Sự khôn khéo.

D. Sự khéo léo.

Chọn đáp án: D

Câu 6: Đối với cá nhân, Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp ứng xử thể hiện điều gì?

A. Bản lĩnh.

B. Trình độ văn hóa, đạo đức.

C. Khả năng giao tiếp.

D. Trình độ chuyên môn.

Chọn đáp án: B

Câu 7: Biểu hiện của tế nhị là?

A. Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn.

B. Biết lắng nghe.

C. Biết xin lỗi.

D. Nhắc nhẹ với học sinh khi vi phạm lỗi.

Chọn đáp án: D

Câu 8: Biểu hiện của lịch sự ?

A. Nói quá to.

B. Nói trống không.

C. Cãi nhau với bạn cùng lớp.

D. Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn.

Chọn đáp án: D

Câu 9: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu ca dao nói đến điều gì?

A. Lịch sự, tế nhị.

B. Sống vui vẻ, hòa hợp.

C. Sống vui tươi, hạnh phúc.

D. Sống ganh ghé, đố kị.

Chọn đáp án: A

Câu 10: Hành động hút thuốc lá trong bệnh viện nói đến điều gì?

A. Hành động đẹp.

B. Hành động lịch sự

C. Hành động tế nhị.

D. Hành động mất lịch sự, tế nhị.

Chọn đáp án: D

Câu 11: Ý nghĩa của việc sống lịch sự, tế nhị

A.Thể hiện sự hiểu biết những phép tắc, quy định chung của xã hội

B.Thể hiện sự tôn trọng người và giao tiếp với những người xung quanh

C.Thể hiện trình độ văn hoá, đạo đức của mỗi người

D.Tất cả đáp án đều đúng

Đáp án: D

Câu 12: Cách rèn luyện để sống lịch sự, tế nhị

A.Biết tự kiểm soát trong giao tiếp , ứng xử

B.Quát mắng những người làm sai

C.Điều chỉnh việc làm, suy nghĩ của mình phù hợp với chuẩn mực xã hội

D. Đáp án A , C đúng

Đáp án: D

Câu 13: Câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự lịch sự, tế nhị:

A.Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

B.Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

C.Có công mài sắt có ngày nên kim

D.Cười người hôm trước hôm sau người cười

Đáp án: B

Câu 14: Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa gì trong gia đình và với mọi người xung quanh

A.Thể hiện sự hiểu biết phép tắc, quy định chung của xã hội

B.Thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh

C.Thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người

D.Cả A, B, C đều đúng

Đáp án: D

Câu 15: Tình huống nào sau đây không thể hiện sự lịch sự, tế nhị

A.Lan gặp cụ bà bị bệnh nặng tai, Lan phải đứng trước mặt và chào thật to cụ mới nghe thấy

B.T thấy bạn nữ ngồi cạnh bị rách áo, T đã bỏ áo khoác của mình vào ngăn bàn bạn nữ để bạn ấy có thể lấy mặc

C.Bạn học cùng lớp bị điểm kém, Trang đã giật bài của bạn đó đi bêu cả lớp

D.Thấy thầy cô giáo,N khoanh tay chào hỏi

Đáp án: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: