X

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 6 năm 2021

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Giáo Dục Công Dân lớp 6.

Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 có đáp án năm 2021 mới nhất

Câu 1: Đến nay, Công ước về quyền trẻ em có bao nhiêu thành viên ?

A. 194.

B. 195.

C. 196.

D. 197.

Chọn đáp án: D

Câu 2: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

A. 1989.

B. 1998.

C. 1986.

D. 1987.

Chọn đáp án: A

Câu 3: Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

B. Nhóm quyền : sống còn, học tập, phát triển và vui chơi.

C. Nhóm quyền : sống còn, bảo vệ, vui chơi và phát triển.

D. Nhóm quyền : sống còn, vui chơi, giải trí và phát triển.

Chọn đáp án: A

Câu 4: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền bảo vệ.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền phát triển.

D. Nhóm quyền tham gia.

Chọn đáp án: B

Câu 5: Người sử dụng lao động thuê học sinh D 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền phát triển.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền bảo vệ.

D. Nhóm quyền tham gia.

Chọn đáp án: C

Câu 6: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ?

A. Nhóm quyền phát triển.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền bảo vệ.

D. Nhóm quyền tham gia.

Chọn đáp án: A

Câu 7: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền phát triển.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền bảo vệ.

D. Nhóm quyền tham gia.

Chọn đáp án: D

Câu 8: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có bao nhiêu điều và bao nhiêu quyền?

A. 54 điều, 29 quyền.

B. 53 điều, 25 quyền.

C. 52 điều, 27 quyền.

D. 51 điều, 23 quyền.

Chọn đáp án: A

Câu 9: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?

A. Thể hiện sự quan tâm và chăm sóc đối với trẻ em.

B. Thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ đối với trẻ em.

C. Thể hiện sự chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em.

D. Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với trẻ em.

Chọn đáp án: D

Câu 10: Đối với Châu Á, Việt Nam là nước thứ mấy ký Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Chọn đáp án: A

Câu 11: Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm nào:

A. 1989

B. 1990

C. 1991

D. 1992

Đáp án: C

Câu 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm:

A. 1 nhóm

B. 2 nhóm

C. 3 nhóm

D. 4 nhóm

Đáp án: D

Câu 13: Quyền sống còn là những quyền được .... và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Điền vào dấu chấm (....)

A. Sinh hoạt

B. Sống

C. Tồn tại

D. Duy trì

Đáp án: B

Câu 14: Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em:

A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

B. Tổ chức trại hè cho trẻ em

C. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

Đáp án: B

Câu 15: Việc làm nào sau đây là vệc làm không đúng với quyền trẻ em:

A. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.

C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.

D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức

Đáp án: D

Câu 16: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

A. Nhóm quyền bảo vệ.

B. Nhóm quyền sống còn.

C. Nhóm quyền phát triển.

D. Nhóm quyền tham gia.

Đáp án: B

Câu 17: Ngày nhà nước ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em

A.12/8/1991

B.12/9/1991

C.12/1/1992

D.12/10/1991

Đáp án: A

Câu 18: Nhóm quyền sống còn là

A.Là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như: được học tập, được vui chơi giải trí, được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Ví dụ: Trẻ em được học tập và tham gia vui chơi giải trí tại trường học.

B.Là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và bị xâm hại. Ví dụ: Trẻ em được bảo vệ các hành vi xâm hại tình dục.

C.Là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ: Trẻ em được khai sinh ngay sau khi ra đời.

D.Là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Ví dụ: Trẻ em có quyền tiếp cận các nguồn thông tin từ internet.

Đáp án: C

Câu 19: Các trại trẻ mồ côi được xây dựng để :

A.Đón nhận những em bé không có gia đình, trao cho các em quyền được sống, được yêu thương, học tập và lớn lên như bao bạn nhỏ có gia đình khác

B.Đón nhận những bạn nhỏ không có gia đình, về lợi dụng trẻ em để tổ chức ăn xin, kiếm thêm thu nhập

C.Là nơi các gia đình hiếm muộn có thể đến và lựa chọn một bạn nhỏ mồ côi, mang đến cho các bạn nhỏ mồ côi cơ hội có được gia đình sum vầy hạnh phúc

D.A, C đúng

Đáp án: D

Câu 20: Ngày Việt Nam ký công ước về quyền trẻ em là :

A.26/3/1990

B.26/2/1990

C.26/1/1990

D.26/4/1990

Đáp án: C

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: