Top 100 Đề thi Toán lớp 8 năm 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án


Top 100 Đề thi Toán lớp 8 năm 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Top 100 Đề thi Toán lớp 8 năm 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án, có đáp án với trên 100 đề thi môn Toán được tổng hợp từ các trường THCS trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 8.

Đề thi Học kì 1 Toán 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 2 : Tìm x , biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 :

a) Thực hiện phép tính chia đa thức sau:

f(x) = 2x4 - 3x3 + 3x -2 cho đa thức g(x) = x2 -1

b) Cho hai đa thức A(x) = 2x3 + 3x2 - x + m và B(x) = 2x + 1

Tìm m để A(x) chia hết cho B(x) .

Câu 4 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , đường cao AH Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC, MN, cắt AH tại I

a) Chứng minh I là trung điểm của AH

b) Lấy điểm Q đối xứng với P qua N Chứng minh tứ giác ABPQ là hình bình hành.

c) Xác định dạng của tứ giác MHPN

d) Gọi K là trung điểm của MN , O là giao điểm của CK và PQ , F là giao điểm của MN và QC Chứng minh B,O,F thẳng hàng.

Câu 5 : Cho các số x,y thỏa mãn điều kiện Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tính giá trị biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x3 - 6x2 + 3x

b) x(x + y) - 5x - 5y

Câu 2 :

a) Thực hiện phép chia (6x3 - 7x2 - x - 2): (2x + 1)

b) Tìm a để đa thức 2x3 - x2 + 4x + a chia hết cho đa thức x + 2

Câu 3 :

Cho biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

a) Tìm điều kiện xác định rồi rút gọn biểu thức A .

b) Tìm A = -3 để .

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm D trên cạnh BC, vẽ DM vuông góc với AB tại M, DN vuông góc với AC tại N.

a) Tứ giác AMDN là hình gì? Vì sao?

Tính diện tích tứ giác AMDN biết AM = 3cm, AD = 5cm.

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Tính góc MHN.

c) Khi điểm D di chuyển trên cạnh BC thì trung điểm I của MN di chuyển trên đoạn thẳng nào?

Câu 5 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (1,5 điểm) : Cho biểu thức

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 2 (3,0 điểm) : Giải các phương trình sau

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 3 (2,0 điểm) : Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình

Lúc 7 giờ sáng một người đi xa máy chở hàng từ A đến B với vận tốc 50km/h. Khi đến B người đó giao hàng trong 15 phút rồi quay trở về A với vận tốc 40km/h. Biết rằng người đó về đến A llucs 9 giờ 30 phút, hãy tính độ dài quãng đường AB.

Bài 4 (3,0 điểm) : Cho ΔABC vuông tại A, biết AB = 21cm, AC = 28cm, phân giác AD (D ∈ BC)

a) Tính độ dài DB, DC

b) Gọi E là hình chiếu của D trên AC. Hãy tính độ dài DE, EC

c) Chứng minh ΔABC đồng dạng với ΔEDC . Tính tỉ số đồng dạng

d) Gọi I là giao điểm các đường phân giác và G là trọng tâm của ΔABC . Chứng minh rằng IG // AC.

Bài 5 (0,5 diểm) : Hãy giải và biện luận phương trình sau theo tham số m

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (1,0 điểm) :

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Đường thẳng AA’ vuông góc với các mặt phẳng nào?

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 2 (3,0 điểm) : Giải các phương trình sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 3 (2,0 điểm) : Một người đi xe máy từ A đến B hết 2 giờ và từ B về A hết 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc của xe máy lúc đi từ A đến B, biết vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 4km/h.

Bài 4 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

a) Chứng minh ΔABC ∼ ΔHBA.

b) Chứng minh AB2 = BH.BC.

c) Tia phân giá của góc ABC cắt AH, AC theo thứ tự tại M và N.

Chứng minh Bộ Đề thi Toán lớp 8 Học kì 2 năm 2022 - 2023 (15 đề) .

Bài 5 (1,0 điểm) : Tìm tất cả các cặp số (x; y) thỏa mãn:

2010x2 + 2011y2 - 4020x + 4022y + 4021 = 0

Xem thêm bộ đề thi các môn lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác: