Theo em, vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu


Theo em, vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu?

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 50 GDCD 8: Theo em, vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu?

Theo em, vì sao cần phải lập kế hoạch chi tiêu

Trả lời:

Cần phải lập kế hoạch chi tiêu, vì:

+ Lập kế hoạch chi tiêu sẽ giúp quản lý tiền một cách hiệu quả, phát hiện được những điểm chưa đúng trong việc sử dụng tài chính, chi tiêu không hợp lý.

+ Kế hoạch chi tiêu còn giúp định hướng tương lai, phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: