Em hãy tự đánh giá thói quen chi tiêu của bản thân và điều chỉnh sao cho hợp lí


Em hãy tự đánh giá thói quen chi tiêu của bản thân và điều chỉnh sao cho hợp lí.

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Vận dụng 1 trang 53 GDCD 8: Em hãy tự đánh giá thói quen chi tiêu của bản thân và điều chỉnh sao cho hợp lí.

Trả lời:

(*) Tham khảo: Sau khi điều chỉnh (lập kế hoạch chi tiêu, rèn luyện những thói quen chi tiêu hợp lí), việc quản lí chi tiêu của em đã được cải thiện, cụ thể:

+ Tránh được những khoản chi tiêu không thiết yếu.

+ Hàng tháng, tích lũy được nhiều tiền tiết kiệm hơn.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: