Em hãy sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lí


Em hãy sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lí.

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 50 GDCD 8: Em hãy sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lí.

Em hãy sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lí

Trả lời:

Sắp xếp thứ tự các bước lập kế hoạch chi tiêu

- Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có

- Bước 2: Xác định các khoản cần chi.

- Bước 3: Thiết lập nguyên tắc thu chi.

- Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu.

- Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: