Em hãy giúp bạn A lập kế hoạch chi tiêu trong trường hợp trên


Em hãy giúp bạn A lập kế hoạch chi tiêu trong trường hợp trên.

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 50 GDCD 8: Em hãy giúp bạn A lập kế hoạch chi tiêu trong trường hợp trên.

Em hãy giúp bạn A lập kế hoạch chi tiêu trong trường hợp trên

Trả lời:

Giúp bạn A lập kế hoạch chi tiêu

- Bước 1:

+ Mục tiêu: mua đôi giày thể thao mới (ví dụ: giày Stan Smith của hãng Adidas)

+ Thời gian thực hiện: 4 tháng

+ Nguồn lực hiện có: tiền mừng tuổi (500.000 đồng); tiền tiết kiệm và tiền thưởng (700.000 đồng)

- Bước 2: Các khoản cần chi trong 4 tháng tới:

+ Tiền mua giày mới: 1.700.000 đồng (giá của đôi giày Stan Smith)

+ Tiền mua quà tặng sinh nhật mẹ (dự kiến khoảng 300.000 đồng).

- Bước 3: Nguyên tắc thu - chi:

+ Thu: tổng hợp tất cả các khoản tiền hiện có (tiền mừng tuổi, tiết kiệm, thưởng) cùng với số tiền làm thêm (dự kiến sẽ làm thêm các công việc phù hợp, trong 4 tháng, mỗi tháng tiền lương để ra khoảng 200.000 đồng).

+ Chi: chỉ chi tiêu vào những việc thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả.

- Bước 4: thực hiện kế hoạch chi tiêu

- Bước 5: kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: