Em hãy chọn cách chi tiêu phù hợp với bản thân và giải thích vì sao


Em hãy chọn cách chi tiêu phù hợp với bản thân và giải thích vì sao.

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 52 GDCD 8: Em hãy chọn cách chi tiêu phù hợp với bản thân và giải thích vì sao.

Em hãy chọn cách chi tiêu phù hợp với bản thân và giải thích vì sao

Trả lời:

Chọn cách chi tiêu phù hợp với bản thân và giải thích

+ Cách chi tiêu phù hợp với bản thân em là: chi tiêu theo nguyên tắc 6 chiếc lọ.

+ Vì: việc phân chia nguồn tiền thành 6 khoản nhỏ, mỗi khoản tương ứng với những mục đích chi tiêu khác nhau, như: nhu cầu thiết yếu; đầu tư; tiết kiệm; hưởng thụ; giáo dục, thiện nguyện,… rất phù hợp và thiết thực trong cuộc sống. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, em cũng có thể linh động, điều chỉnh tỉ lệ giữa các khoản tiền sao cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: