Em hãy nêu những thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết


Em hãy nêu những thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết.

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 52 GDCD 8: Em hãy nêu những thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết.

Em hãy nêu những thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết

Trả lời:

Nêu những thói quen chi tiêu hợp lí mà em biết

+ Xác định đúng nhu cầu sử dụng. Chỉ mua những thứ thật sự cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân.

+ Luôn theo dõi các khoản chi - tiêu để kịp thời phát hiện những khoản chi không hợp lí, từ đó có hành động điều chỉnh cho phù hợp.

+ Tiết kiệm trước, chi tiêu sau.

+ Chỉ vay tiền khi thực sự cần và phải trả đúng hạn.

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: