Em hãy bày tỏ quan điểm đối với các ý kiến sau


Em hãy bày tỏ quan điểm đối với các ý kiến sau:

GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 1 trang 52 GDCD 8: Em hãy bày tỏ quan điểm đối với các ý kiến sau:

a) Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho những người lớn đã đi làm kiếm tiền.

b) Lập kế hoạch chi tiêu rất mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.

c) Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.

d) Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

Trả lời:

- Ý kiến a) Không đồng tình. Vì: mọi cá nhân đều cần thiết lập kế hoạch chi tiêu.

- Ý kiến b) Không đồng tình. Vì: việc lập kế hoạch chi tiêu sẽ đem lại cho chúng những lợi ích lớn, như: quản lí tiền một cách hiệu quả; định hướng tương lai; phân bổ tiền phù hợp và đạt được những mục tiêu tài chính.

- Ý kiến c) Đồng tình. Vì: thiết lập các thói quen chi tiêu hợp lí cũng là một yếu tố giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính cá nhân.

- Ý kiến d) Đồng tình. Vì: để thực hiện thành công kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần đảm bảo các yêu cầu, như: tính cụ thể; tính khả thi; sự quyết tâm và nghiêm túc,…

Lời giải GDCD 8 Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: