Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 34 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho bạn Hà tới gặp bạn Thư. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi. 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi: phút, mát, tóc, rét, thắt, vịt.

2. Đọc (trang 34 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Chú vịt nhựa

Thảo cho bé Bi chú vịt nhựa mỏ đỏ và chú sóc nhỏ màu nâu. Bi rất mê chú vịt  mỏ đỏ. Vì chú hay kêu chít chít, vít vít rất vui tai  

Câu hỏi: Chú vịt nhựa kêu……

Trả lời: Học sinh đọc to, rõ ràng, rành mạch, ngắt nghỉ đúng dấu câu, không đọc đứt quãng. 

Điền câu: Chú vịt nhựa kêu chít chít, vít vít. 

3. Điền vào chỗ chấm 

Câu 1. (trang 35 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

gật, vẹt, tốt, đút, ớt

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Bé và vẹt 

Bé hái ớt

Đút cho vẹt 

Vẹt gật đầu: 

“Bé tốt quá!” 

Câu 2. (trang 35 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

? / ~

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

rau cải 

cái phễu 

gỏi mít 

 4. Điền vào chỗ trống (trang 36 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

4. Chính tả lựa chọn (trang 36 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô.

5. Tự đánh giá (trang 36 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 34, 35, 36 Chủ đề 10: Ngày chủ nhật - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: