Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh (trang 5 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Bảng dưới đây là các từ có thể tạo ra được với các âm và vần có sẵn. Các em chọn từ và tự nối theo mẫu:

h

huệ (hoa huệ), Huế (thành phố Huế), hoa (bông hoa), họa (tai họa), hoạt (hoạt hình), hoay (loay hoay), hoe (vàng hoe), hòe (cây hòe), hoài, hủy (phá hủy), hoàng (hoàng đế) ...

đ

đóa (đóa hoa), đoạt (cướp đoạt), đoán (đoán mò), đoàng (tiếng súng) ...

l

loa (cái loa), loạt (hàng loạt), loay (loay hoay), loe (quần ống loe), loạn (rối loạn), loài (loài hoa), loại (loại trừ), lũy (lũy tre), loang (loang lổ) ...

t

tuế (cây vạn tuế), tuệ (trí tuệ), tòa (tòa nhà), tọa (buổi tọa đàm), tỏa (phong tỏa), toán (môn toán), toàn (toàn bộ), tủy (xương tủy), toang (vỡ toang) ...

kh

khuê (khuê phòng), khoa (khoa học), khoác (áo khoác), khỏe (sức khỏe), khoản (tài khoản), khoai (củ khoai), khoái (khoái chí), khuy (khuy áo), khoáng (nước khoáng), khoảng (khoảng cách) ...

x

xoa (xoa bóp), xóa (bút xóa), xoay (xoay tròn), xoáy (lốc xoáy), xoạc (xoạc chân), xòe (múa xòe), xoan (hoa xoan), xoài (quả xoài), xoàng (xoàng xĩnh) ...

th

thuê (làm thuê), thuế (đóng thuế), thoát (trốn thoát), thoại (điện thoại), thủy (tàu thủy), thúy, thoảng (thoảng qua) ...

2. Điền vào chỗ trống: 

Câu 1 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

c/ k 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Câu 2 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

d/ gi

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Câu 3 (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

ch/ tr

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

2. Đọc (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Đọc và giải các câu đố sau: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Đáp án: Là hoa phượng.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Đáp án: Là hoa gạo. 

3. Điền vào chỗ trống (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Em thích hoa ………………………

Trả lời: 

Em thích hoa hồng nhung. 

4. Chính tả lựa chọn (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Trả lời: 

Học sinh viết chính tả theo sự hướng dẫn của thầy cô. 

5. Tự đánh giá (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6, 7 Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: