Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Mặt trời và hạt đậu (SGK.tr.37)

1. Điền vào chỗ trống

Câu 1 (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

tr/ch

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Câu 2 (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Làm sữa chua – trộn cải xoong – thu hoạch sả.

Câu 3 (trang 16 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2)

ao/au/ua

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

2. Viết

Câu 1 (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết một câu có từ ngữ em đã điền.

Trả lời:

- Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc.

- Mẹ em thường làm sữa chua cho cả nhà.

Câu 2 (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Em đã làm gì khi đi ra ngoài lúc trời nắng hoặc trời mưa?

Trả lời:

Khi ra ngoài lúc trời nắng em đội mũ, che ô, mặc áo chống nắng.

Khi ra ngoài lúc trời mưa em mặc áo mưa, che ô.

3. Chữa lỗi (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Trả lời:

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên.

4. Tự đánh giá (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Cầu vồng (SGK.tr.40)

1. Điền vào chỗ trống

Câu 1 (trang 17 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

tr/ch

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Câu 2 (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

c/k

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

2. Viết

Câu 1 (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết một câu có từ ngữ em đã điền

Trả lời:

- Bố em vừa mua kính thiên văn tặng em

- Con kênh này thật rộng.

Câu 2 (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết tên bức tranh

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Cùng chăm sóc hoa.

- Chúng em trồng cây.

- Vườn hoa hạnh phúc.

3. Chữa lỗi (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Trả lời:

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên.

4.Tự đánh giá (trang 18 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Thực hành

Câu 1. (trang 19 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):Viết lại các từ chỉ con vật, từ chỉ thời tiết có trong các câu tục ngữ trên

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Các từ chỉ con vật, từ chỉ thời tiết có trong các câu tục ngữ trên:

+ Con vật: Chuồn chuồn, Ếch

+ Thời tiết: mưa, nắng, râm.

Câu 2. (trang 19 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Đặt một câu có từ ngữ em đã tìm được ở bài tập 1.

Trả lời:

- Khi chuồn chuồn bay thấp trời thường dễ mưa.

- Con ếch đang nhảy trên đồng.

- Trởi mưa to quá

- Trời nắng thật đẹp

- Trời râm thật thích

Câu 3. (trang 19 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Gạch dưới tiếng có vần uya

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Câu 4. (trang 20 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2): Viết hai, ba câu về một hiện tượng thời tiết mà em biết theo các gợi ý sau:

- Hiện tượng đó là gì?

- Mọi người làm gì khi gặp hiện tượng thời tiết đó?

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Đó là hiện tượng trời mưa

- Khi gặp mưa, mọi người nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, mặc áo mưa.

5. Chữa lỗi (trang 20 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Trả lời:

- Học sinh chữa lỗi sai theo hướng dẫn của giáo viên.

4. Tự đánh giá (trang 20 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 2):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 16, 17, 18, 19, 20 Chủ đề 22: Mưa và nắng - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: