Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

1. Điền vào chỗ trống (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

d/đ

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

2. Nối hoặc khoanh (trang 10 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vẽ đường cho bạn Hà đến chỗ quả lê. Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Đọc các chữ xuất hiện trên đường đi: khế, dế, hẹ, cá kho, kì đà, lê .

3. Đọc (trang 11 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1): 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Dì và bé đi chợ.

Chợ ở kề bờ đê.

Chợ có hẹ, khế, lê.

Trả lời: 

HS đọc đúng, phát âm rõ ràng từng chữ.

HS đọc liền mạch cả câu, không dừng, ngắt giữa câu.

4. Nối hoặc khoanh (trang 11 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

5. Chọn (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

6.  Điền vào chỗ trống (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

c/k

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

7. Tự đánh giá (trang 12 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Trả lời

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 10, 11, 12 Chủ đề 3: Đi chợ - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: